Rijksmuseum van Oudheden

Vooraankondiging


- 7 augustus 2001-
Armeense archeologie in Rijksmuseum van Oudheden

Vondsten uit de Kaukasus in nieuwe tentoonstelling

Het Rijksmuseum van Oudheden presenteert dit najaar een tentoonstelling over de prehistorie van Armenië. 'Armenië: verborgen rijkdom uit de bergen' geeft een beeld van de rijkdom van de herdersstammen die drieduizend jaar geleden leefden aan de voet van de Kaukasus. Naast bronzen wagenversieringen, sieraden, amuletten en wapens uit graven is er een unieke houten wagen uit de 13de eeuw v.Chr. te zien, die in opdracht van het museum is gerestaureerd. In het kader van de viering van 1700 jaar Christendom in Armenië zijn er ook tentoonstellingen in Stedelijk Museum De Lakenhal (Leiden) en Museum Catharijneconvent (Utrecht).

Gepresenteerd worden zeventig vondsten uit het grafveld van Lchashen, aan het Armeense Sevanmeer. Bronzen wagenversieringen, sieraden van edelmetaal, beeldjes van mensen en dieren, amuletten en astrologische modellen vertellen het verhaal van een prehistorisch maar allerminst primitief volk. Ook wordt aandacht besteed aan de krijgscultuur van de herdersstammen en aan de thema's 'magie en religie', 'astrologie' en 'prestige'. Centraal staat de unieke houten wagen uit de 13de eeuw voor Christus, die in 1956 werd opgegraven nabij Lchashen en voor het eerst buiten Armenië te zien is.

Krijgsheren werden in de Late Bronstijd in Armenië met groot ritueel begraven. De overledene kreeg rijke grafgiften mee, zoals gouden en zilveren sieraden en wapens, en hij werd in een wagen in het graf begraven. De huifkar die in Leiden te zien is, is zo'n grafwagen. De wagen is zeer goed bewaard gebleven. Hans Piena werkt deze zomer in opdracht van het museum in zijn atelier in Zutphen aan de restauratie, die ook op film wordt vastgelegd. Opnames hiervan zullen samen met filmbeelden van de opgraving van de wagen in 1956 in de tentoonstelling te zien zijn. Na afloop keert de huifkar terug naar de eigenaar, het State History Museum in Yerevan, Armenië.

Rond de tentoonstellingen in Utrecht en Leiden wordt een cultureel programma georganiseerd. Universiteit Leiden houdt een symposium en RASA Wereldculturencentrum in Utrecht stelt een 'Armenië Muziekfestival' samen. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een speciaal lezingenprogramma, met bijdragen van onder andere Peter Akkermans, conservator collectie Nabije Oosten van het museum. De Leidse Harmoniekapel zal in het museum enkele concerten met Armeense muziek geven. Op de website van het museum worden speciale pagina's aan de tentoonstelling gewijd.

Het Rijksmuseum van Oudheden rondde in mei 2001 een vijfjarig verbouwings- en herinrichtingsproject af. 'Armenië: verborgen rijkdom uit de bergen' is de eerste tijdelijke presentatie in de nieuwe tentoonstellingszalen.<< RMO persberichten

Deel: ' Armeense archeologie in Rijksmuseum van Oudheden '
Lees ook