Gemeente Bergen op Zoom


Armoede tentoonstelling in stadskantoor

In de hal van het stadskantoor is van 19 t/m 28 maart een armoede-tentoonstelling te bezichtigen, die samengesteld is door de werkgroep Armoede van de stichting BUS (Brabantse uitkeringsgerechtigden Samen). Op een negental panelen zijn aan de hand van foto's, statistiek- en tekstbordjes te zien en te lezen waar het om gaat als we het hier in Nederland over armoede hebben. De tentoonstelling werd in het bijzijn van de voorzitter van de Clientenraad Bergen op Zoom, de heer A.de Moor en enkele andere leden van die raad, geopend door Mw.Beukman, directeur van de Sector Maatschappelijke Dienstverlening. Ze deed dit door middel van het weghalen van enkele dekens die zoals dhr.de Moor het uitlegde, 'als een mantel der liefde' over de tentoonstellingsborden hingen.

Dagelijks zullen er mensen van de Clientenraad van de minima tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig zijn om toelichting te geven.en eventuele vragen te beantwoorden.

Deel: ' Armoede tentoonstelling in stadskantoor Bergen op Zoom '
Lees ook