RVD/DV

MINISTERRAAD: ARNHEM AANGEWEZEN ALS NEVENZITTINGSPLAATS.......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
31 maart 2000

ARNHEM AANGEWEZEN ALS NEVENZITTINGSPLAATS VOOR NIJMEGEN

Het Nijmeegse kantongerecht zal de komende anderhalf jaar zitting houden in het Paleis van Justitie te Arnhem. Een ingrijpende verbouwing van het pand waarin het kantongerecht is gehuisvest maakt dit noodzakelijk. Het besluit om de zittingen van het Nijmeegse kantongerecht naar Arnhem te verplaatsen, heeft tot gevolg dat artikel 5 van het Besluit nevenzittingsplaatsen moet worden gewijzigd. Arnhem wordt dan formeel aangewezen als nevenzittingsplaats van het kantongerecht te Nijmegen. Zittingen kunnen dan in Arnhem worden gehouden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het ontwerpbesluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 31.03.2000

31 mrt 00 14:52

Zoekwoorden:

Deel: ' Arnhem aangewezen als nevenzittingsplaats voor Nijmegen '
Lees ook