9 augustus 2001, Arnhem

Arnhem start als eerste gemeente in Nederland met inzameling van luierafval van inwoners
Wordt luierinzameling net zo gewoon als oud papier aan de straat of de glasbak?

De gemeente Arnhem start als eerste gemeente in Nederland met de inzameling van luierafval dat vrijkomt bij haar inwoners voor recycling. Zij is zelfs de eerste gemeente in Europa met deze bijzondere mogelijkheid voor haar burgers.

Iedereen levert in de eerste levensfase en soms ook in de latere levensfase een bijdrage aan het probleem luierafval. Alleen in Nederland al wordt jaarlijks naar schatting zo'n 180 miljoen kilogram luier- en incontinentieafval geproduceerd.

De gemeente Arnhem, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR) en het recyclebedrijf Knowaste hebben daar samen een oplossing voor bedacht. Klanten van de SKAR kunnen het luierafval in speciale containers werpen bij de kinderdagverblijven en de overige inwoners uit Arnhem maken gebruik van containers op het milieupark. Samen met het afval van de kinderdagverblijven kan er op deze manier ongeveer 200.000 kilogram ingezameld en gerecycled worden. In augustus wordt proef gedraaid bij twee kinderdagverblijven en in september zal worden gestart op alle locaties in Arnhem.

Als eerste kinderdagverblijf in Europa startte SKAR zon twee jaar geleden al met het gescheiden inzamelen van luiers voor recycling. Op dit moment worden voornamelijk gebruikte incontinentiesystemen bij zorginstellingen ingezameld.

Knowaste verwerkt het afval en wint hoogwaardige papierpulp en plastic terug. Het slib wordt vergist waarbij groene energie wordt gewonnen. Na vergisting resteert compost. Het afvalwater, voornamelijk urine, wordt biologisch afgebroken. Er zijn geen reststromen die nog worden verbrand of gestort.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Gemeente Arnhem, De heer Theo Tijsse Klasen, (026) 377 43 14 SKAR, Mevrouw Silvia Klein-Holte, (026) 445 71 57 Knowaste, De heer Niels Willems, (026) 366 57 56

Deel: ' Arnhem start als eerste met inzameling van luierafval '
Lees ook