Afdeling pers en voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 7/99

23 feburari 1999

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-63/97

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) en BMW Nederland BV / R. K. Deenik

Het Hof preciseert de voorwaarden voor het gebruik van een merk door een garagehouder die niet tot het dealernet van de fabrikant behoort, doch dit merk wel gebruikt voor de wederverkoop, het onderhoud of de reparatie van automobielen.

Deenik is garagehouder in Nederland en maakt reclame voor de verkoop van tweedehandsautomobielen van het merk BMW alsmede voor de reparatie en het onderhoud van automobielen van dat merk. De Duitse fabrikant Bayerische Motorenwerke AG (BMW) verkoopt zijn automobielen via een net van dealers, dat in Nederland met behulp van de vennootschap BMW Nederland BV wordt gecontroleerd. Deenik is niet aangesloten bij dit dealernet.

De vennootschap BMW heeft de Nederlandse rechter verzocht, Deenik te verbieden, in advertenties, reclame of andere aankondigingen gebruik te maken van het BMW-merk of van enig daarmee overeenstemmend teken, en hem te veroordelen tot betaling van schadevergoeding.

De Hoge Raad der Nederlanden, waarbij cassatieberoep is ingesteld, heeft het Hof vragen gesteld over de werkingssfeer en de toepassingsmodaliteiten van de gemeenschapsrechtelijke bepalingen op het gebied van merken.

In het arrest onderzoekt het Hof, of de houder van het BMW-merk een derde Ä de garagehouder Ä al dan niet kan verbieden, van zijn merk gebruik te maken in reclame voor de wederverkoop van automobielen van het merk BMW en voor de reparatie en het onderhoud van die automobielen.

Het Hof concludeert, dat de merkhouder op grond van de communautaire merkenrichtlijn een garagehouder niet kan verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen, dat hij de reparatie en het onderhoud van automobielen van het merk BMW verricht of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die automobielen.

Dit geldt echter niet, indien het BMW-merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de garagehouder en de merkhouder bestaat, en met name dat de garagehouder tot het distributienet van BMW behoort.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Beschikbare talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands

De volledige tekst van het arrest is te vinden op de internetpagina van het Hof www.curia.eu.int heden vanaf ongeveer 15.00 uur. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Rachet tel. (00 352) 4303-3205 fax (00 352) 4303-2500.

Deel: ' Arrest Europees Hof inzake voeren merk BMW door garagehouder '
Lees ook