Arron Fresh breidt aanbod van gezonde schoolcatering in 2011-2012 uit


WADDINXVEEN, 20110105 -- Voor 2011 legt Arron Fresh, verzorger van schoolkantine- en automatencatering, de lat voor verantwoorde voeding bij opgroeiende jongeren opnieuw hoger. In het laatste halfjaar van 2010 is er een intern onderzoek geweest naar het huidige aanbod bij vijftig Arron Fresh locaties. De uitslag van dit onderzoek en de uitvoering van de aanbevelingen zal moeten leiden tot ruim honderd Arron Fresh schoolcatering locaties medio 2012.

Arron Automatics Franchise BV, franchisegever en eigenaar van de Arron Fresh-formule, heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek met als doel om te inventariseren of wat bedoeld tijdens de lancering van Arron Fresh in 2005 nog wordt toegepast, up to date is, aangepast moet worden om de ingezette professionaliseringsslag verder kracht bij te zetten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op alle vijftig locaties van Arron Fresh. Hiermee wordt een heel duidelijk beeld verkregen van de huidige stand van zaken.
Tijdens het onderzoek is gekeken naar zaken als "hoe is Arron Fresh ooit bedoeld?", "de doelstelling", "komen we dit in de praktijk tegen?", afgerond met een aanbeveling.

Hoe is Arron Fresh ooit bedoeld?
Op een locatie van Arron Fresh moet het voor leerlingen in n oogopslag duidelijk zijn dat het hier gaat om een schoolcateraar welke producten aanbiedt die lekker, gezond en verantwoord zijn tegen een eerlijke prijs / kwaliteitverhouding.
Arron Fresh locaties werken volgens de richtlijnen van het Convenant Gezond Gewicht en bieden daarmee een gezonde balans in het assortimentsaanbod van verantwoorde en minder verantwoorde producten (3/4 tegen 1/4).
Personeel van Arron Fresh dienen allen in het bezit te zijn van een HACCP certificering. Hiermee wordt de voedselveiligheid gegarandeerd. De behaalde certificaten dienen toonbaar aanwezig te zijn op de Arron Fresh locaties.
Met de huisstijl van Arron Fresh wordt er duidelijk gecommuniceerd naar leerlingen over wat de doelstelling is van Arron Fresh.

De doelstelling
Arron Fresh heeft als doelstelling om leerlingen bewust te maken wat ze eten en welke gevolgen dit heeft. Dit doet Arron Fresh door, naast een verantwoord aanbod tegen een gezonde prijs / kwaliteitsverhouding, leerlingen te informeren over voedingswaarde van de aangeboden producten.

Conclusie en aanbeveling
In de praktijk blijkt dat er aan veel van de onderzoekspunten wordt voldaan. Uiteraard zijn er punten van verbetering. Deze komen terug in het volledige onderzoeksrapport. Er moet dan worden gedacht aan uitstraling huisstijl, bedrijfskleding en opstelling van assortiment.
Daardoor kan het voor leerlingen overkomen dat een Arron Fresh-locatie minder verantwoorde voeding heeft dan in de basis is bedoeld. Terwijl deze verantwoorde producten wel aanwezig zijn. Vooral die communicatie naar de leerlingen is heel belangrijk om de bewustwording in gang te zetten, cq. te behouden. Het onderzoek beveelt dan ook aan om focus te leggen op verdere uitwerking van huisstijl.

Arron Group
Als franchisegever exploiteert Arron Automatics Franchise BV onder de formule Arron Group gratis consumptieautomaten met een uitgebreid food en non-food assortiment op basis van het full service concept Arron Vending.
Speciaal voor scholen biedt Arron Fresh het concept van schoolcatering waarin sterk de nadruk wordt gelegd op gezonde voeding. Arron Koffie is de derde loot binnen Arron Group met als taak het bedrijfsleven van een goede kop koffie te voorzien met een scala aan smaakmogelijkheden.
Deze driedeling heeft in de loop der jaren bewezen een succesformule te zijn.


Deel: ' Arron Fresh breidt aanbod van gezonde schoolcatering in 2011-2012 uit '
Lees ook