Artis


Amsterdam, 8 februari 1999

Persbericht

350 miljoen jaar in een notendop; de geologische ontwikkeling van Nederland

De geologische geschiedenis van Nederland vanaf het vroegste Carboon (350 miljoen jaar geleden) is veel gecompliceerder dan het huidige, vlakke landschap doet vermoeden. De lange, hoofdzakelijk noordwaartse, tocht van Nederland (als deel van het megacontinent Laurazië) over de wereldbol voerde dwars door diverse klimaatgordels, waarbij verschillende tektonische invloeden en zeespiegelbewegingen hun stempel drukten op het afzettingspatroon. Het huidige beeld van het oppervlak van Nederland is gedurende de laatste twee miljoen jaren gevormd toen de sedimentatie werd beheerst door de afwisseling van diverse glaciale en interglaciale perioden. Bij het afsmelten van de laatste ijskap ongeveer tienduizend jaar geleden steeg de zeespiegel hetgeen de overheersende factor was bij de vorming van de tegenwoordige kust.

De lezing op dinsdag 16 februari in het Artis Planetarium, Plantage Kerklaan 38-40 in Amsterdam, wordt gehouden door Prof. Dr. Th. E. Wong, Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor alle abonnementhouders. Overige belangstellenden betalen ƒ 12,50.

Deel: ' Artis-lezing De geologische ontwikkeling van Nederland '
Lees ook