Arts in 21e eeuw uitvoerder van wil patiënt

KNMG-bericht van 30 september 1999

"De arts wordt in de 21ste eeuw de uitvoerder van de wil van de patiënt. De arts levert weliswaar de medische expertise, maar hoe staat het met de medische urgentie als het gaat om sportgeneeskunde of plastische chirurgie?" Op het jubileumcongres van de afdeling Amsterdam van de 150-jarige KNMG nam prof. Dr. P. Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau een voorschotje op de vraag wat de gevolgen zijn voor de toenemende invloed van cyberspace op de communicatie in de geneeskunde.

Schnabel signaleerde een aantal ontwikkelingen die het zeer waarschijnlijk maken dat de patiënt in de 21ste eeuw tot de 'welingelichte kringen' gaat behoren. "Chronisch zieken krijgen steeds meer invloed, zij hebben belang bij een goede regie over hun zorgproces. Daarbij wordt de afstand tussen arts en patiënt steeds kleiner en neemt de medische informatie vanuit de media toe."Samenvattend gaf Schnabel aan dat de komende decennia zullen worden gekenmerkt door een deprofessionalisering van het artsenberoep. "De technische deskundigheid zal op de eerste plaats blijven,maar de arts zal een steeds belangrijker rol krijgen als begeleider van het beslissingsproces van de patiënt."

Bewust
Ook de tweede inleider mevrouw prof. Dr. M. de Visser, neuroloog in het Academisch Medisch Centrum, liet zich verleiden tot uitlatingen over de toekomst. "We moeten ons bewust zijn van onze tekortkomingen", zo begon ze. "Het invoeren van multi-disciplinaire teams is een van de methodes om patiëntvriendelijker te gaan werken. Bovendien zal het toenemend aantal vrouwelijke artsen en de wens van mannen om deeltijd te kunnen werken, leiden tot de niet meer weg te denken 'deeltijd-doktors'. Daarbij krijgen we steeds meer immigranten-patiënten, die voor ons nieuwe ziekten en een andere cultuur meebrengen. Kortom, we gaan naar een tweespraak tussen dokter en patiënt, waarbij compassie steeds belangrijker wordt."

Bevredigen
Vanuit de ICT-hoek sprak C. Stutterheim, voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf Computer Management Groep, CMG. Hij kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking dat de kans erg groot is dat we in de volgende eeuw geen auto meer kunnen starten als we gedronken hebben. "De communicatiecirkel is bijna rond", zo hield hij het gehoor van zo'n 500 artsen en geneeskundestudenten voor. "Eerst konden we tekst laten zien, toen beelden, en eigenlijk hoeven we alleen nog maar de geur." Stutterheim schetste legio mogelijkheden; van een zorgpas tot het 'controleren' van een patiënt op afstand. "Er komt een medisch klimaat, waar de medische doe-het-zelver zich kan bevredigen met alle zorgen van dien." Meer dan één keer gaf hij aan dat er een belangrijke taak voor de overheid ligt om een protocol of een normenkader vast te stellen om misbruik en een tweedeling in de maatschappij te voorkomen.

© copyright KNMG 1999

Deel: ' 'Arts in 21e eeuw uitvoerder van wil patiënt' '
Lees ook