Artsennet maakt nieuwe start

17 juli 2001

Artsennet, de webportal van de federatie KNMG, maakt een nieuwe start. KNMG en Nexus tekenen contract voor exploitatie www.artsennet.nl

Artsennet, de website van en voor artsen in Nederland, is inmiddels vier jaar oud. Het bestuur van de KNMG ziet internet als een van de belangrijkste media voor de communicatie tussen artsen onderling en wil de site een bredere en meer innovatieve opzet geven. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Nexus/Inter Medical Network b.v. in Amsterdam. De overeenkomst is inmiddels ondertekend door de voorzitter van de KNMG, de heer R.G.P. Hagenouw, arts, de directeur van Nexus, de heer L.V.E. Benecke, arts en de algemeen directeur van de KNMG, mr W.P. Rijksen.

De samenwerking met Nexus biedt de KNMG de mogelijkheid om van Artsennet de meest toonaangevende medische internet-portal van en voor artsen te maken. Dit zal resulteren in een nieuwe site, die half september wordt gelanceerd. De nieuwe site zal behalve een geheel vernieuwde vormgeving ook een aantal nieuwe diensten gaan aanbieden aan de gebruikers. Voorbeelden daarvan zijn kort medisch nieuws -in samenwerking met Medisch Contact, het weekblad van de KNMG-, het aanbieden van online geaccrediteerde bij- en nascholing, toegang tot medische databanken, congreskalenders gecombineerd met relevante reisinformatie, online afsprakenagenda's voor huisartsen praktijken, et cetera.
Artsennet wordt zo uitgebouwd dat artsen er alle relevante informatie en diensten kunnen vinden voor zover van belang voor de klinische en niet-klinische beroepsuitoefening.

Behalve rechtstreekse informatie en diensten voor artsen houden ook de beroepsverenigingen in de KNMG hun eigen subsite. Wel zullen deze federatiepartners, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Orde van Medisch Specialisten (Orde), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hun dienstverlening via internet uitbreiden. Ook de medisch-wetenschappelijke verenigingen worden gemakkelijker benaderbaar en kunnen hun activiteiten belangrijk uitbreiden. De gebruikers worden meer bij de site betrokken en zullen meer dan voorheen de mogelijkheid krijgen hun eigen inbreng te leveren.

Artsennet blijft ook in de nieuwe vorm de meest onafhankelijk site met medische informatie van en voor artsen in Nederland.

Ga naar : Nieuwspagina van de KNMG
Volgend artikel : Najaarsvergadering vereniging voor gezondheidsrecht

© copyright KNMG 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Artsennet maakt nieuwe start '
Lees ook