PERSBERICHT

ARTU BIOLOGICALS KRIJGT GOEDKEURING VOOR FUSIE MET FISHER FARMA

Ondergetekende deelt mede dat de eerder aangekondigde fusie van ARTU Biologicals N.V. en Dr. Fisher Farma B.V. op 25 oktober 1999 zal worden geëffectueerd. In de op 15 oktober 1999 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders zijn de aandeelhouders van ARTU accoord gegaan met het voorstel tot fusie en met de daarmee samenhangende besluiten.

De nieuwe combinatie zal haar naam wijzigen in Fornix BioSciences NV. De vennootschap is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen ten behoeve van immunotherapie alsmede in de handel in geneesmiddelen, voornamelijk Eurospecialités. De directie van Fornix zal bestaan uit de heren Drs. T.J.A. Visser (voorzitter), C.L. Bergman (financieel directeur), Dr. F.F. Roossien (technisch-wetenschappelijk directeur) en P.C. Visser (commercieel directeur).

Ten gevolge van de in de vergadering van aandeelhouders goedgekeurde statutenwijziging zullen de uitstaande aandelen ARTU worden samengevoegd, waarbij telkens 5 bestaande aandelen van NLG 0,05 nominaal recht geven op 1 nieuw aandeel van € 0,15 nominaal. De samenvoeging zal worden geëffectueerd vanaf 26 oktober 1999.

In verband met de fusie zal ARTU op 25 oktober a.s. ruim 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Deze aandelen worden geplaatst bij de heren Visser, voormalig eigenaren van Dr. Fisher Farma B.V., en zijn gerechtigd tot het dividend over het verkorte boekjaar 1999 en volgende boekjaren. Ten behoeve van de aanvraag voor toelating van de nieuwe aandelen tot de notering aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges is op 30 september 1999 een informatiememorandum gepubliceerd, waarin een nadere toelichting bij de fusie is opgenomen. Dit informatiememorandum is verkrijgbaar bij ARTU.

Met ingang van 26 oktober 1999 zal de handel in de aandelen ARTU worden voortgezet onder de Fornix BioSciences in de nieuwe coupure.

Lelystad, 15 oktober 1999

ARTU Biologicals N.V.

Directie

Deel: ' Artu Biologicals Goedkeuring voor fusie met Fisher Farma '
Lees ook