Gemeente Stede Broec

2-8-2002
ASBEST AANGETROFFEN BIJ KLAMPSCHOOL

Bij het opruimen van het terrein rondom de Klampschool aan het Juk is een kleine hoeveelheid asbest in de grond aangetroffen. Het ging hierbij om puin dat was achtergebleven na de bouw van de school en om afval van vroegere bebouwing.

In eerste instantie zag het er naar uit dat het hierbij zou blijven. Maar toen de voorbereidingen begonnen voor het inzaaien van gras rondom het nieuwe gebouw, kwam er bij het ploegen en frezen van de grond ook nog enig asbest tevoorschijn.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het schoonmaken van het terrein. Er zijn hekken en waarschuwingsbordjes geplaatst. Alle betrokkenen zijn onmiddellijk op de hoogte gesteld. Er is een brief bezorgd bij de omwonenden, de ouders van de kinderen en bij de instellingen die het gebouw gaan gebruiken: de basisscholen in Rozeboom en kinderopvang Stichting Elan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Asbest aangetroffen bij klampschool Stede Broec '
Lees ook