Ingezonden persbericht

Schiedam, 3 juni 2002

Asbest-affaire onderwerp van allereerste
raadsenquête

Vanavond zal de gemeenteraad van Schiedam, op voorstel van de SP-fractie, een onderzoekscommissie instellen die een inmiddels drie jaar oude asbest-affaire moet onderzoeken. De raadsenquête - het lokale equivalent van de parlementaire enquête - is mogelijk geworden met de invoering van de nieuwe gemeentewet.

Tijdens het verwijderen van asbest uit sloopflats is bestuurlijk veel mis gegaan. Het Openbaar Ministerie stelde in deze affaire al een strafrechtelijk onderzoek in en kwam tot de conclusie dat de milieuwet is overtreden. De gemeente Schiedam is kort geleden officieel aangemerkt als verdacht van milieudelicten. De officier van justitie onderzoekt nog of tot vervolging wordt overgegaan.

De nieuwe gemeenteraad wil - los van het juridisch onderzoek - zelf onderzoeken wat er moet gebeuren om herhaling van de fouten van drie jaar geleden te voorkomen. De fracties van VVD, D66 en AOV keerden zich eerder tegen een motie van de SP waarin het onderzoek werd voorgesteld. Inmiddels is de vrees, dat een eigen onderzoek het onderzoek van het OM zal belemmeren, met een brief van de officier weggenomen. Officier van justitie mr. M. Kaptein verwacht niet dat een enquête het inmiddels bijna afgeronde strafrechtelijk onderzoek in de wielen zal rijden.

Uitgebreide informatie over de asbest-affaire:
schiedam.sp.nl/asbest.stm

Meer informatie:Yorick Haan, (06) 17 040 791

SP- eerste weg links

SP afdeling Schiedam, Hoogstraat 19, 3111 HB Schiedam

T (010) 473 43 22 F (010) 426 49 17 E schiedam@sp.nl I www.sp.nl/schiedam

Deel: ' Asbest-affaire onderwerp van allereerste raadsenquête Schiedam '
Lees ook