STICHTING BEURS VAN BERLAGE

Asbest in de Beurs van Berlage reeds grotendeels verwijderd

Bij de bouw van de Beurs van Berlage tussen 1898 en 1903 is gebruik gemaakt van asbesthoudend materiaal. Dit materiaal is met name verwerkt in de luchtkanalen en in de kozijnen van de buitenste glazen daken.
Zolang dit materiaal onbeschadigd is, levert dit geen gevaar op voor de volksgezondheid. Zodra in dit materiaal wordt gezaagd of geboord, komen er vezels vrij, die bij inademing wél gevaar kunnen opleveren.

In 1998 is de eigenaar van het gebouw, de gemeente Amsterdam, begonnen aan een omvangrijke renovatie van de Beurs van Berlage. Het was onvermijdelijk dat daarbij asbesthoudend materiaal zou worden beschadigd. De gemeente Amsterdam heeft toentertijd daarom besloten àlle asbesthoudende materialen zo veel mogelijk te verwijderen. Sinds 1998 tot op de dag van vandaag wordt de lucht in het gebouw daarom voortdurend gecontroleerd op de aanwezigheid van asbestvezels. Deze metingen hebben uitgewezen dat er nooit sprake is geweest van enig gevaar in de verschillende publieksruimten.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft dinsdag 10 juli een extra krediet ter beschikking heeft gesteld van 3 miljoen gulden om de asbestsanering versneld te doen uitvoeren. De reden hiervoor is de volgende.

De verschillende zalen in de Beurs van Berlage hebben een glazen dak. De Yakult Zaal, de Arke Foyer en de Goederenbeurszaal hebben zelfs een dubbel glazen dak. De ramen in het buitenste dak zijn in 1902 geïsoleerd met asbesthoudend koord. (De ramen van het binnenste dak liggen koud op de kozijnen). Op 8 juni jl. werd geconstateerd dat vanwege slechte weersomstandigheden dit koord op een aantal plekken plotseling was beschadigd. De betreffende (tussen-)ruimten zijn toen onmiddellijk afgegrendeld.
Op dit moment wordt het dakkoord versneld verwijderd. In de tussenruimte boven de Goederenbeurszaal zijn deze werkzaamheden reeds voltooid. Naar verwachting zal deze tussenruimte al op korte termijn worden vrijgegeven.

Het beschadigde dakkoord is geconstateerd in ruimten waar geen publiek komt. In de zalen onder deze ruimten is geen gevaarlijke aanwezigheid van asbestvezels geconstateerd. Voor alle zekerheid heeft de gemeente Amsterdam ca 14 dagen geleden een contra-expertise laten uitvoeren, die heeft uitgewezen dat alle metingen correct zijn uitgevoerd.

Sinds 1998 is het merendeel van het asbesthoudend materiaal reeds verwijderd. Volgens planning zal per 1 januari a.s. bijna alles zijn weggehaald.

Inlichtingen: Beurs van Berlage Stichting, Guus Bakker (020) 530 4141

12 jul 01 09:59

Deel: ' Asbest in de Beurs van Berlage reeds grotendeels verwijderd '
Lees ook