Gemeente Leiden

Charlotte Krop

071-516 51 30

Onderzoek asbest Stadsgehoorzaal

Resultaten asbestonderzoek Stadsgehoorzaal
begin mei openbaar

Het onafhankelijke onderzoek naar de gang van zaken bij de renovatie van de Stadsgehoorzaal in 1994-1996 zal in april worden afgerond. Doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen over de besluitvorming en gang van zaken bij het al dan niet verwijderen van asbesthoudend materiaal.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof.mr.C.J.J.M.Stolker en prof.mr.dr. E.R. Muller van het
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Leiden.
Vorige week zijn de laatste interviews gehouden. In de komende weken ronden de onderzoekers hun analyse af en schrijven zij een conceptrapport. Nadat de feitelijke bevindingen aan geïnterviewden zijn voorgelegd, zal het definitieve rapport worden opgesteld. Dit rapport verschijnt begin mei.

Zoekwoorden:

Deel: ' Asbestonderzoek Stadsgehoorzaal Leiden begin mei openbaar '
Lees ook