Provincie Utrecht

Persbericht
1000245600

18 t/m 28 september
Asfalteren N 409 tussen Utrecht en Houten

Vanaf 18 september tot en met 28 september vinden in opdracht van de provincie Utrecht wegwerkzaamheden plaats op de provinciale weg N 409 tussen het industrieterrein Doornkade en de Rondweg Houten. Weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat deze periode verlengd wordt.

De werkzaamheden houden in het verwijderen van oude asfaltlagen en het aanbrengen van nieuw asfalt. Het vernieuwen van het wegdek is noodzakelijk om te voorkomen dat de schade in de bovenste laag asfalt zich voortzet in diepere lagen.

Afsluiting en omleiding
De frees- en asfalteringswerkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd. Er wordt gewerkt tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Tijdens het werk 's avonds en 's nachts wordt de weg afgesloten en het doorgaande verkeer omgeleid. Overdag is de weg gewoon open.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Clara van Foreest, 030 - 258 3319 of per e-mail:
Clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Asfalteren N 409 tussen Utrecht en Houten van start '
Lees ook