Provincie Utrecht

Persbericht
1000245600

24 september t/m 8 oktober
Asfalteren N 204 tussen Montfoort en Woerden

Vanaf 24 september tot en met 8 oktober vinden in opdracht van de provincie Utrecht wegwerkzaamheden plaats op de provinciale weg N 204 tussen Montfoort en Woerden. Weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat deze periode verlengd wordt.

De werkzaamheden houden in het verwijderen van oude asfaltlagen en het aanbrengen van nieuw asfalt. Het vernieuwen van het wegdek is noodzakelijk om te voorkomen dat de schade in de bovenste laag asfalt zich voortzet in diepere lagen.

Afsluiting en omleiding
De frees- en asfalteringswerkzaamheden worden in de avond en nacht uitgevoerd. Er wordt gewerkt tussen 19.00 en 06.00 uur. Tijdens het werk 's avonds en 's nachts wordt de weg afgesloten en het doorgaande verkeer omgeleid. Overdag is de weg gewoon open.

Om Linschoten bereikbaar te houden wordt het werk in twee fasen uitgevoerd:

* fase 1:het gedeelte tussen de A12 en Linschoten
* fase 2:het gedeelte tussen Linschoten en industrieterrein IJsselveld te Montfoort

Wanneer er gewisseld wordt van fase 1 naar fase 2 hangt af van de voortgang van het werk.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Clara van Foreest, 030 - 258 3319 of per e-mail:
Clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Asfaltering N 204 tussen Montfoort en Woerden van start '
Lees ook