Gemeente Apeldoorn

Asfalteringswerkzaamheden

Binnenkort worden gedeeltes van het fietspad langs de Zwolseweg geasfalteerd.

Op woensdag 7 april a.s. wordt begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om gedeeltes van het fietspad langs de Zwolseweg te asfalteren. Dit zal in drie fases plaats vinden en ongeveer 8 weken in beslag nemen. De eerste fase betreft het fietspad tussen de Anklaarseweg en de Hoge Brink (oostzijde van de Zwolseweg). Naar verwachting zal op 23 april de uitvoering van de eerste fase zijn voltooid.

De tweede fase, het fietspad tussen de Wieselseweg en de Koningsweg (westzijde van de Zwolseweg), wordt uitgevoerd tussen maandag 26 april en 12 mei.

Tussen 17 en 27 mei is de derde fase gepland. Dit is het fietspad tussen de Gazellestraat en de Anklaarseweg. Door onvoorziene omstandigheden kunnen genoemde data echter gewijzigd moeten worden.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden in de eerste twee fases worden de fietsers en bromfietsers omgeleid via de Kostverloren en de Hoge Brink. In de derde fase is de omleiding voor de fietsers en bromfietsers via de Gazellestraat en de Koninginnelaan.

Ongemak

Aanwonenden en fietspadgebruikers kunnen ongemak ondervinden . Er wordt geprobeerd dit tot een minimum te beperken.

Vragen

Voor eventuele vragen over de uitvoering van het werk kan gebeld worden met de heer C. Petersen. Zijn telefoonnummer is 06 53 29 22 96. Voor algemene inlichtingen over de werkzaamheden kan gebeld worden met de heer G. Lenselink van het bureau Onderhoud van de afdeling Wegen en Riolering via telefoonnummer 06 51 36 95 63.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij de heer R. Scholten, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn, dienst Strategie en Communicatie. Telefoon (055) 580 13 63 of mobiel: 06 51 52 64 57.

© 1999, Gemeente Apeldoorn

Zoekwoorden:

Deel: ' Asfalteringswerkzaamheden Zwolseweg Apeldoorn '
Lees ook