Gemeente Hilversum


Asfaltonderhoud en geluidsoverlast op Insulindelaan

De gemeente Hilversum gaat woensdagavond 14 juli as., als de weersomstandigheden dit toelaten, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de asfaltverharding van de Insulindelaan ter hoogte van de Hoge Naarderweg.

De werkzaamheden zullen die dag om 18.00 uur beginnen en tot ca. 24.00 uur duren.
Gedurende deze periode wordt de Insulindelaan tussen de Hoge Naarderweg en de Delilaan afgesloten voor doorgaand rijverkeer komende vanaf de Godelindeweg en de Hoge Naarderweg. Dit verkeer zal met behulp van verkeersborden worden omgeleid via de Borneolaan.

Verkeer komende vanaf het viaduct zal van deze werkzaamheden nauwelijks hinder ondervinden

Informatie

Mochten er vragen zijn over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u zich wenden tot de hoofduitvoerder van de werkzaamheden de heer G. Merkestein, tel. nr. 035-629 2654 of bij de uitvoerder de heer E. Reumer, tel. nr. 035-629 2439.

Zoekwoorden:

Deel: ' Asfaltonderhoud Insulindelaan Hilversum '
Lees ook