MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MINJUS: Asielaanvraag lid PKK

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel IND
Datum 24 november 1999
Ons kenmerk 799754/99/IND
Onderwerp asielaanvraag van vooraanstaand PKK-Lid

Bij deze informeer ik U over de indiening van een asielaanvraag in Nederland
door een vooraanstaand lid van de PKK. Deze man heeft zijn asielaanvraag
ingediend in een Aanmeldcentrum en doorloopt de normale asielprocedure.
Dat betekent dat ook onderzoek wordt gedaan naar eventuele militante of gewelddadige acties om vast te stellen of artikel 1 (F) Vluchtelingenverdrag van toepassing is.

De Staatssecretaris van Justitie,

24 nov 99 14:02

Deel: ' Asielaanvraag vooraanstaand PKK-Lid in Nederland '
Lees ook