Ministerie van Justitie

Asielmotie LPF wellicht naar volgend kabinet
4 maart 2003

Minister Nawijn bespreekt vrijdag opnieuw de mogelijkheden van uitvoering van de LPF-motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen om een specifieke groep asielzoekers een verblijfsvergunning te geven. De LPF-fractie wilde van minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie horen wat hij denkt te kunnen doen voor de schrijnende gevallen onder asielzoekers die vijf jaar of langer in Nederland verblijven. Ook wilde LPF-Kamerlid Varela weten of Nawijn mogelijkheden ziet om deze groep mensen te ontzien en aan welke voorwaarden deze groep moet voldoen.

Minister Nawijn sluit echter niet uit dat de beslissing overgelaten wordt aan het volgende kabinet. De minister schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nawijn is bijna klaar met het uitwerken van de ,,minder objectieve criteria'' uit de motie, zoals 'schrijnende gevallen', behoorlijk Nederlands spreken en 'land van herkomst'. Dit gebeurt om willekeur te voorkomen, mocht de motie worden uitgevoerd, aldus Nawijn. Na overleg in de Ministerraad zal Nawijn de Tweede Kamer over de uitkomsten informeren.

Deel: ' Asielmotie LPF wellicht naar volgend kabinet '
Lees ook