ChristenUnie: asielopvang niet betalen met geld voor ontwikkelingssamenwerking

ChristenUnie: asielopvang niet betalen met geld voor ontwikkelingssamenwerking

De ChristenUnie is blij dat er toch 500 miljoen beschikbaar blijft voor ontwikkelingssamenwerking. Dat geld wilde het kabinet eerder bij ontwikkelingssamenwerking weghalen om de kosten van de verhoogde asielstroom te betalen. Na vragen van de ChristenUnie zei het kabinet toe dat eventueel overgebleven geld voor de opvang van asielzoekers wel terug zou vloeien naar ontwikkelingssamenwerking. Die toezegging komt het kabinet nu na.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is al langer kritisch over het bijbetalen van de verhoogde instroom van asielzoekers uit het budget voor armoedebestrijding in de wereld. “Asielopvang en ontwikkelingssamenwerking zijn twee heel verschillende dingen. Het is toch raar dat een hogere asielinstroom ten koste gaat van onze hulp aan de allerarmsten in de wereld?”

Voordewind wil dat het geld dat nu terugvloeit naar de kas van ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet voor de ondersteuning van vluchtelingen in de regio, ook via Nederlandse hulporganisaties die vaak de meest kwetsbare vluchtelingen weten te bereiken, waaronder etnische en religieuze minderheden. De Tweede Kamer nam eerder al twee moties van ChristenUnie en PvdA aan om extra geld vrij te maken voor de Dutch Relief Alliance en opvang in de regio.

Deel: ' Asielopvang niet betalen met geld voor ontwikkelingssamenwerking '


Lees ook