Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 10 augustus 2001.

Going to Belgium: achterhaald of visionair?


Met enige verbazing stellen we bij de consultatie van de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vast dat er zeer kort wordt verwezen naar de huidige asielprocedure terwijl er zeer uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe regeringsontwerpen inzake de hervorming van de asielprocedure. Blijkbaar is Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de adviezen van de Raad van State, noch van de commentaren dezer dagen afgelegd door partijvoorzitter Karel De Gucht en Minister Vande Lanotte. Of is het doel van deze informatie vooral een afschrikkingseffect te hebben?

Voor Agalev is een goede asielprocedure niet dewelke die het minste asielzoekers oplevert, maar wel diegene die het meest correct is.

Vandaar dat we blijven aandringen op een aanpassing van de huidige procedure, het opstellen van een tijdelijk statuut ter bescherming van oorlogsvluchtelingen en een menselijke opvang van niet begeleide minderjarige asielzoekers.

Problemen oplossen doe je niet door ze in de ijskast te stoppen.

Fauzaya Talhaoui Kristien Grauwels
Volksvertegenwoordiger Volksvertegenwoordiger
0496 28 77 11 0476 68 35 71

Zoekwoorden:

Deel: ' Asielprocedure Ministerie van Buitenlandse zaken achterhaald '
Lees ook