ST. NATIONALE BOOMFEESTDAG

Asielzoekerskinderen samen met Ans Markus en Minister Veerman eregasten op de

Asielzoekerkinderen samen met Ans Markus
en Minister Veerman eregasten op
47-ste Boomfeestdag in De Marne.

koptekst:
Woensdag 26 maart: Nationale Boomfeestdag, met als thema 'Bomen in de kunst'. De Nationale Viering vindt dit jaar plaats in gemeente De Marne (Groningen), op het terrein van het Asielzoekerscentrum (AZC) in het dorp ULRUM. Naar aanleiding van het thema is schilderes Ans Markus uitgenodigd voor het geven van een unieke Boomworkshop en zijn Asielzoekerkinderen uit de hele provincie samen met Ans en Minister Veerman eregasten bij dit feest voor de natuur. De Groningse Asielzoekerkinderen hebben per AZC boomschijven van een Populiere-stam op kunstige wijze bewerkt tot een uniek Boom-kunstwerk. Het Kunstwerk staat symbool voor aandacht voor de natuur wereldwijd maar is vooral bedoeld als dankbetuiging van Asielzoekers aan de inwoners van de Provincie.

In IEDERE Provincie wordt op 26 maart a.s. een soortgelijk Boomkunstwerk aange-boden door Asielzoekerkinderen uit die Provincie.
(voor locaties: zie www.boomfeestdag.nl)

nadere specificatie:

Tijdens de workshop van Ans Markus zullen ong. 75 genodigden, onder haar begeleiding, groepsgewijs een boom schilderen.

Het is voor het eerst dat Asielzoekers op deze wijze betrokken worden bij een dergelijke grootschalige en vooral positieve activiteit. Het Centraal Orgaan voor Asielzoekeropvang (COA) hoopt hiermee bij te dragen aan een positieve beeldvorming van asielzoekers in de samenleving. Ans Markus zal het kunstwerk samen met burg. Stam, Minister Veerman (LNV) en Commissaris van de Koningin Alders beoordelen. Na de Boomfeestdag krijgt het kunstwerk een plaats in het Provinciehuis van Groningen. De Polulierstammen zijn aangeboden aan de Provincale AZC's door Staatsbosbeheer, de organisatie waar de St. Nat. Boomfeestdag nauw mee samenwerkt.

Op het AZC-Ulrum zullen alle kinderen samen met de AZC-bewoners bomen planten, nadat burgemeester Stam samen met Boomfeestvoorzitter Houben, CdK Alders, Ans Markus, Boomfeestpresentatoren Sandra Reemer en Sipke-Jan Bousema de UNI-boomcirkel hebben geplant: een cirkel bestaande uit 6 inheemse en 6 uitheemse bomen als symbool van een groene samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig met elkaar leeft.

Minister Veerman zal tijdens zijn speech nader ingaan op de waarde van de Boomfeestdag voor ons land en de toekomstplannen, maar hierover verschijnt een nader persbericht, na vaststelling door LNV!!

Al sinds 1957 wordt er ieder jaar rond de lente de Boomfeestdag georganiseerd, met als doel kinderen en hun ouders op positieve wijze de waarde van de natuur te laten inzien. Jaarlijks doen er ruim 400 gemeenten mee aan dit feest voor de natuur met zo'n 130.000 kinderen van basisscholen. De Nationale Boomfeestdag is hiermee één van de grootste natuurevenementen van ons land.

Noot voor de Redactie:
Locatie Nat.Viering: tennishal ULRUM (Leensterweg) en AZC-Ulrum (De Singel). Aanvang workshop: 11.00 uur. Aanvang Nationale Viering: 12.30 uur
Zie www.boomfeestdag.nl voor info over het Boomkunstwerk (incl.foto's)
en over programma Nationale Viering (incl. route). Foto's van het evenement kunnen op 26 maart vanaf 16.30 uur van website (www.boomfeestdag.nl) gedownload worden.

Stichting Nationale Boomfeestdag 030-69 26 126
of 06-53 35 90 46 (Peter Derksen).

De Boomfeestdag wordt mede mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer, Volvo Nederland Personenauto B.V., REMU-ecostroom, gebr. Van den Berk Boomkwekerijen en GoodWood Investments

21 mrt 03 10:37

Deel: ' Asielzoekerkinderen samen met Ans Markus Veerman eregasten op Boomfe.. '
Lees ook