Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 27 juni 2002

Ministerie van Sociale Zaken heeft mogelijkheden verruimd Asielzoekers aan de slag als horecamedewerker

WOERDEN - 27 juni 2002 - De mogelijkheden voor asielzoekers om te werken zijn fors verruimd. Vanaf heden mogen ze gedurende maximaal 12 van de 52 weken àlle soorten arbeid verrichten. Ook voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, de zogenoemde ama's, geldt de uitbreiding. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt via een mededeling in de Staatscourant. "Door deze verruiming is het voor werkgevers in de horecasector beter mogelijk om asielzoekers tijdens piekmomenten, zoals de zomerperiode, in te zetten als arbeidskracht", aldus directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland.

Sinds 1998 mogen asielzoekers, die in een procedure zijn om in Nederland te worden toegelaten als vluchteling, onder bepaalde voorwaarden werken. Door het schrappen van de beperkende voorwaarde `naar hun aard kortdurende werkzaamheden' wordt het voor horecaondernemers makkelijker om asielzoekers in dienst te nemen. Jeu Claes: "Door die beperking werden asielzoekers vooral ingezet bij oogstwerkzaamheden in de land- en tuinbouw. Koninklijk Horeca Nederland heeft al langere tijd bij het Ministerie van Sociale Zaken aangedrongen op het vervallen van die beperking. Nu dat is gebeurd, kunnen in de komende zomerweken asielzoekers worden aangetrokken voor allerlei uiteenlopende horecawerkzaamheden. Wij zijn blij om deze mensen via een arbeidsplaats in de horecasector kennis te laten maken met de Nederlandse maatschappij. We hopen zo ons steentje aan hun integratie te kunnen bijdragen."

Horecaondernemers kunnen asielzoekers in dienst nemen die reeds zes of meer maanden opvang wordt geboden. Zij hoeven de vacature niet te laten registreren bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Ook is het niet verplicht om eerst te zoeken naar potentiële arbeidskrachten uit de Europese Unie. Werkgevers kunnen per direct op zoek naar een asielzoeker.

Voor meer informatie over het inzetten van asielzoekers in een horecabedrijf of voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een asielzoekers kunt u zich wenden tot één van de volgende zes CWI's: Leeuwarden, Arnhem, Eindhoven, Breda, Amersfoort en Haarlem. Dit zijn de enige CWI's in ons land die deze aanvragen in behandeling nemen. Voor meer informatie: www.cwinet.nl.

Deel: ' Asielzoekers aan de slag als horecamedewerker '
Lees ook