Gemeente Ede

Centraal-Irak worden voorlopig niet uitgezet

Persbericht gemeente Ede, nummer 102 van 14 mei 2002 Asielzoekers uit Centraal-Irak worden voorlopig niet uitgezet Zeven uitgeprocedeerde asielzoekers, afkomstig uit Centraal-Irak, kunnen voorlopig in de gemeente Ede blijven wonen. De kort-gedingprocedures om deze mensen uit hun huis te zetten zijn inmiddels stopgezet. Onder de groep asielzoekers is een gezin met twee schoolgaande kinderen, dat overgeplaatst zou worden naar een asielzoekerscentrum. Dit gezin mag in de gemeentelijke woning blijven tot er nader bericht is van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst). De maatregel is genomen nadat de gemeente Ede op 6 mei een brief ontving van de IND over de vertrekproblematiek van asielzoekers uit Centraal-Irak. Deze groep wordt niet toegelaten tot Noord-Irak, het gebied waar de vluchtelingen volgens Buitenlandse Zaken veilig kunnen terugkeren. Alleen vluchtelingen die afkomstig zijn uit Noord-Irak mogen zich opnieuw vestigen in deze regio.
Vanwege de ontstane situatie heeft de IND twee maatregelen voor de gemeenten afgekondigd. Zo moeten alle geplande ontruimingszaken van uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak worden stopgezet. Ook moeten alle verwijderingshandelingen voor deze groep achterwege blijven. De gemeente Ede heeft deze maatregelen onmiddellijk doorgevoerd.
Terugkeer van Noord-Irakezen naar Noord-Irak is nog steeds mogelijk, dus de kort geding-procedures voor deze groep worden voortgezet. 19 mensen
De gemeente Ede heeft tot nu toe 19 terugkeerdossiers van uitgeprocedeerde asielzoekers ontvangen van de IND. De IND beoordeelt, meestal na uitspraak van de rechter, of deze betrokken asielzoekers veilig kunnen terugkeren naar hun land. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om voorzieningen (woning en leefgeld) voor deze mensen stop te zetten.
De gemeente Ede heeft de 19 terugkeerdossiers zorgvuldig bestudeerd en gecontroleerd of alle feiten en procedures klopten. Hierover is uitvoerig overlegd met de IND. De gemeente is daartoe niet verplicht, maar wil iedere kans op een fout uitsluiten. Daarnaast is gesproken met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheid in Noord-Irak, begeleiding bij terugkeer en andere zaken. Inmiddels hebben 2 mensen toch een reguliere verblijfsvergunning gekregen en zijn 5 personen met onbekende bestemming vertrokken. Voor de zeven asielzoekers uit Centraal-Irak zijn de procedures stopgezet, terwijl voor vijf mensen de uitzettingsprocedure gewoon doorgaat. Wanneer de rechter de uitspraak doet dat er uitgezet kan worden, wordt de Vreemdelingenpolitie ingeschakeld. De politie gaat naar de woning en verzoekt de mensen de woning te verlaten. Woonstede vervangt de sloten en het huisraad (eigendom van de gemeente) gaat naar de opslag. De gemeente Ede heeft hierin geen eigen beleidsruimte: de gemeente moet de Vreemdelingenwet uitvoeren. Dertig anderen Daarnaast wonen er in de gemeente Ede nog 30 andere asielzoekers die nog in procedure zijn of al zijn uitgeprocedeerd, maar waarvan de gemeente nog geen terugkeerdossier heeft ontvangen. Vijftien personen zijn afkomstig uit Noord-Irak, drie uit Centraal-Irak en van twaalf personen is het land van herkomst nog niet bekend. Ook deze dossiers zullen na ontvangst zorgvuldig door de gemeente Ede worden gecheckt om uit te sluiten dat er fouten worden gemaakt bij het stopzetten van de voorzieningen.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Harriët Verbeek, tel. (0318) 68 01 08.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' Asielzoekers uit Centraal-Irak worden voorlopig niet uitgezet '
Lees ook