expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Wetswijziging ongedocumenteerden (Justitie)

Wijnand Stevens

070 370 6857

3753


19.01.99

Wetswijziging .ongedocumenteerden. treedt op 1 februari in werking

ASIELZOEKERS ZONDER PAPIEREN WORDEN MINDER MAKKELIJK TOEGELATEN

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel .ongedocumenteerden. van Staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie. De wetswijziging zal op 1 februari 1999 in werking treden. De wet is de eerste van een reeks wijzigingen in de vreemdelingenwet die zijn aangekondigd in het regeerakkoord.

De wet betekent dat asielzoekers die zich in Nederland melden, die niet over de documenten die voor de aanvraag nodig zijn beschikken, niet worden toegelaten tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat dit niet aan hen zelf is te wijten of zij op andere wijze hun relaas kunnen staven. Zo.n asielverzoek kan na de inhoudelijke toets, binnen 24 uur, als .kennelijk ongegrond. worden afgewezen. De bewijslast ligt bij de asielzoeker. In welke gevallen het de asielzoeker niet te verwijten valt, hangt per aanvraag af van de feiten en omstandigheden. In elk geval zal de bonafide vluchteling niet de dupe worden van het enkele feit dat hij zonder de juiste documenten een aanvraag heeft ingediend. Wel kan bijvoorbeeld de asielzoeker die enkel stelt geen papieren te hebben omdat hij of zij ze aan een reisagent heeft afgegeven, worden afgewezen. Momenteel heeft bijna tachtig procent van de asielzoekers geen geldige reisdocumenten.

-------------


19 jan 99 16:03

Deel: ' Asielzoekers zonder papier krijgen het moeilijker '
Lees ook