Gemeente Nijmegen


Asielzoekersbrief provincie roept Nijmeegse vragen op

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland per brief aan een aantal Gelderse gemeenten waaronder Nijmegen gevraagd medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de asielzoekersopvang. Nijmegen wordt op grond van een provinciale verdeelsleutel 'aangeslagen' voor zo'n 400 extra opvangplaatsen. Daarbij gaat de provincie er van uit dat er op dit moment in Nijmegen circa 425 asielzoekers worden opgevangen. De provinciale brief roept nogal wat vraagtekens op, bijvoorbeeld omdat onduidelijk is wat met het totaal van 425 wordt bedoeld.

In Nijmegen worden verschillende categorieën asielzoekers opgevangen. In het AZC op de Limos wonen circa 325 mensen. In circa 25 woningen die via de corporaties beschikbaar zijn gekomen, verblijven er circa
100. Binnenkort wordt nogmaals hetzelfde aantal ingezet. Over dit totaal van 525 op te vangen mensen is door de gemeente rechtstreeks met COA een convenant afgesloten. Daarnaast verblijven er via een zogenaamd ZZA (Zelfzorgarrangement) ongeveer 125 mensen bij familie en vrienden. Zij ontvangen een zakgeld voor hun levensonderhoud. In Nijmegen wonen bovendien circa 150 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) die door de stichting De Opbouw via een soort voogdij-relatie worden begeleid. Ongeveer 100 ex-AMA's van 18 jaar en ouder zitten met steun van de gemeente in een begeleidingsproject van de Vereniging voor Vluchtelingenwerk Nijmegen. Zij zitten nog op school of ontvangen hulp bij het zoeken van een baan. Ook voor deze groep is in Nijmegen huisvesting geregeld. In totaal gaat het om tenminste 900 mensen die in Nijmegen verblijven. De door de provincie aangeduide norm gaat uit van 0,5 % van het aantal inwoners, te weten circa 750.

Voor informatie kunt u bellen naar Nicole l'Abée of Linda van der Burg tel. 3292260.

Deel: ' Asielzoekersbrief provincie roept Nijmeegse vragen op '
Lees ook