Vluchtelingenwerk Nederland

Asielzoekster besmet met HIV-virus uitgewezen

12 januari 2000

Een Somalische vrouw die besmet is met het HIV-virus moet Nederland verlaten. Dat bepaalde de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) onlangs. Uitgeprocedeerde asielzoekers met een levensbedreigende ziekte kregen tot nu toe een verblijfsvergunning om humanitaire redenen, als de ziekte in hun herkomstland niet goed te behandelen is.

Medische behandeling
Asielzoekers worden niet zonder reden tot de asielprocedure toegelaten. Als er aanwijzingen zijn dat zij in hun land van herkomst gevaar lopen, wordt hun vluchtverhaal uitgebreid getoetst. Zo'n procedure kan jaren duren. In die periode kunnen gezondheidsproblemen aan het licht komen. Vanzelfsprekend krijgen asielzoekers dan medische zorg.
Als de asielzoeker uiteindelijk niet in Nederland wordt toegelaten, moet worden bekeken of de noodzakelijke medische behandeling ook in het land van herkomst kan worden gegeven. Is dat niet het geval, dan behoort deze behandeling in Nederland te worden voortgezet. Zo luidde het beleid tot nu toe. VluchtelingenWerk ziet geen reden dit beleid te veranderen. Ook de HIV Vereniging Nederland en Pharos, het steunpunt gezondheidszorg vluchtelingen, hebben boos gereageerd op het besluit.

Geen toename
Wellicht komt de veranderde opstelling van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) voort uit angst voor 'medisch asieltoerisme'. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt echter geen aanwijzingen voor een toename van het aantal asielzoekers met aids. Ook de HIV Vereniging stelt dat het nauwelijks voorkomt dat een patiënt speciaal voor een medische behandeling naar Nederland vlucht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Asielzoekster besmet met HIV-virus uitgewezen '
Lees ook