Ingezonden persbericht

Geachte redactie

Persbericht 4 juni 2002

Jullie achterdeur is niet onze voordeur.

Vanmiddag hebben actievoerders van het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen/Steunpunt Vluchtelingen (ASKV) tijdens de vergadering van de commissie algemene zaken de achterdeur van de gemeente teruggebracht. Met deze symbolische actie willen wij protesteren tegen het achterdeurbeleid dat de gemeente voert inzake uitgeprocedeerde vluchtelingen in ROA-woningen. Tijdens deze commissievergadering werd er een antwoord behandeld op het raadsadres van advocaat Frank van Haren.

Dit achterdeurbeleid van de gemeente houdt in dat ze de verantwoording voor het welzijn van zo'n 40 uitgeprocedeerde asielzoekers, bij particuliere vrijwilligersorganisaties zoals het ASKV leggen. De groep vluchtelingen om wie het gaat worden al jaren in Nederland gedoogd. Zij kunnen om diverse redenen niet terug naar het land van herkomst. Zij verblijven al jaren in Nederland en hebben hier een nieuw bestaan opgebouwd. Nu komen deze mensen door de nieuwe vreemdelingenwet op straat te staan.
Burgemeester Cohen gaf in de raadsvergadering van 27 Maart jongstleden als reactie op deze ontruimingen dat het landelijk beleid uitgevoerd dient te worden en dat hij, als verantwoordelijke, de ontruimingen niet tegen zou houden.
Op de vraag van PVDA raadslid Rachid Jamari of deze mensen daadwerkelijk op straat gezet zouden worden, antwoordde Cohen dat er wel particuliere instellingen zijn die hen op vangen met financiële steun van de gemeente. In plaats zelf met een oplossing te komen gaat de gemeente ervan uit dat groepen, die zich inzetten voor een humaner asielbeleid en uitgeprocedeerde asielzoekers, deze mensen opvangen. Deze organisaties kunnen gebruik maken van een noodfonds dat door de gemeente beschikbaar is gesteld. Op deze manier wordt het werk dat ontstaat door slecht beleid van de overheid afgeschoven op particuliere organisaties. Deze organisaties worden zodoende gebruikt als de achterdeur van de gemeente om te voorkomen dat het zichtbaar wordt welk schrijnend resultaat het huidige asielbeleid heeft. Het is natuurlijk een rare gang van zaken dat organisaties die het in beginsel al oneen zijn met het gevoerde asielbeleid, onderdeel van dat zelfde beleid gemaakt worden.

Voor meer informatie

ASKV/SV tel. 020 6272408 / 4205670
Haarlemmerplein 17 1013 HP Amsterdam

Joyce van Acker
Karlijn de Blécourt
Bas Baltus


---
Info over het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen vindt u op: https://huizen.dds.nl/~askvsv
tel 020 6272408 020 4205670 fax 020 4203208 postbank 7913334 tnv Stichting ASKV/SV
ROA- actie-website www.askv.nl/roa

Deel: ' ASKV kritiseert Amsterdams achterdeurbeleid voor vluchtelingen '
Lees ook