ASM LITHOGRAPHY HOLDING

ASM Lithography Holding conv. achtergestelde obligaties

ASM Lithography Holding N.V. Maakt plannen bekend voor de emissie van converteerbare achtergestelde obligaties voor een hoofdsom van in totaal 400 miljoen amerikaanse dollar

Veldhoven (Nederland), 16 november /PRNewswire/ - ASM Lithography Holding N.V. (Nasdaq: ASML) maakt bekend dat het van plan is om - afhankelijk van de markt- en andere voorwaarden - ongeveer 400 miljoen dollar bijeen te brengen (eventuele opbrengsten uit een overtoewijzingsoptie niet meegerekend) met een onderhandse aanbieding aan bepaalde in aanmerking komende institutionele beleggers van converteerbare achtergestelde obligaties met looptijd tot 2004.

Geen van de overige voorwaarden werd bekendgemaakt.

De onderneming meldde dat ze de bedoeling heeft om de netto-opbrengst van deze emissie te gebruiken voor het financieren van kapitaaluitgaven, het opvangen van de stijging van het werkkapitaal naar aanleiding van de verwachte stijging van de verkoops- en productievolumes, voor het financieren van het lopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, en voor de investering in nieuwe technologie en nieuwe activiteiten in het kader van het doel van de onderneming om geavanceerde oplossingen voor beeldverwerking te blijven leveren.

De aangeboden waardepapieren zullen niet worden ingeschreven in het kader van de Amerikaanse Federale Effectenwet ('Securities Act') van 1933 en de latere amendementen van deze wet, noch in het kader van de toepasselijkewetgeving van de afzonderlijke staten. Hieruit volgt dat zij . onder voorbehoud van inschrijving in het kader van deze Securities Act en de toepasselijke wetgeving van de staten of van bepaalde uitzonderingen op deze verplichting tot inschrijving - in de Verenigde Staten niet mogen worden aangeboden of verkocht.

Dit persbericht mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbod tot verkoop of een verzoek om een aanbod tot het aankopen van de waardepapieren in kwestie. Het aanbieden voor verkoop van deze effecten zal uitsluitend gebeuren door middel van een prospectus bij deze onderhandse aanbieding.

Over ASML:

ASM Lithography werd in 1984 opgericht en is wereldmarktleider in geavanceerde fotolithografiesystemen, die essentieel zijn voor de fabricage van moderne geïntegreerde schakelingen (IC's). ASML staat genoteerd op de beurs van Amsterdam (AEX) en op de Amerikaanse Nasdaq Stock Market (R) onder het symbool 'ASML'.

Contactpersoon: Jan Hoefnagels (Veldhoven, Nederland), Investor Relations, ASM Lithography Holding N.V., tel.: +31-40-230-3938/

Website: https://www.ctsad.com/

(ASML)

18 nov 99 10:06

Deel: ' ASM Lithography Holding conv. achtergestelde obligaties '
Lees ook