Amsterdam RAI


NTV 99

Date:11/4/99

VAKJURY KIEST WINNAAR UIT NEGEN OPVALLENDE INNOVATIES VAN NTV 99

ASPERGE-OOGSTMACHINE WINT ELSEVIER/NTV TUINBOUW AWARD 99

De asperge-oogstmachine aangebracht door Syntens Innovatie Netwerk voor Ondernemers is de winnaar van de Elsevier/NTV Tuinbouw Award 99. Dat maakte juryvoorzitter Vijverberg op dinsdag 2 november 1999 bekend. De vakjury koos dit product uit negen genomineerden die geselecteerd werden uit alle ingezonden innovaties die door de 550 Nederlandse en internationale deelnemende bedrijven getoond worden op NTV 99. Alle noviteiten dingen dit jaar voor het eerst mee naar de Elsevier/NTV Tuinbouw Award, een prijs voor de meest opvallende noviteit die getoond wordt op de NTV-beursvloer.
De jury bekeek alle ingezonden noviteiten en beoordeelde in welke mate ze ver- nieuwend zijn voor de tuinbouwsector. Volgens het juryrapport zijn toeleverings- bedrijven in de tuinbouwsector op een breed front actief om verbeteringen in de tuinbouw te realiseren. "Bij de teelt van witte asperges is de oogst een groot probleem. Het probleem heeft twee oorzaken, namelijk het seizoenmatige karakter van de oogst en de onaangename werkomstandigheden tijdens de oogst. De onderhavige vinding is een poging om in het laatstgenoemde aspect verbetering aan te brengen." De jury roemt "de betere werkhouding, omdat men zit in plaats van loopt en bukt, en omdat men het kistje niet meer hoeft te dragen. Verder is er een hogere arbeidsprestatie (50%), zijn er teelttechnische voordelen (minder kopbreuk), is er teeltregulatie door omkeren van het folie en kan het folie langer gebruikt worden. Tot slot is er een hoger rendement door minder beschadiging, teeltregulatie en ergonomische voordelen," aldus het juryrapport.

Tweede en derde prijs
De tweede prijs is voor Bom pocketgaas van de firma Bom B.V. Kassenbouw. Volgens het juryrapport "levert dit systeem een bijdrage aan de hygiëne aan de kas op een wijze die aandacht verdient. De luchtingscapaciteit van het luchtraam lijkt nauwelijks door het systeem beperkt te worden." De derde prijs wint de firma Combi Expansie Techniek B.V met het Miron expansiesysteem. "Het hier gepresenteerde systeem lijkt een aantrek- kelijke verbetering van het verwarmingssysteem in de glastuinbouw. In de loop der jaren is het ketelhuis bij stukjes en beetjes uitgebreid. Door het opnieuw doordenken van het systeem lijkt het expansievat te kunnen vervallen", aldus het juryrapport.

Samenstelling vakjury
In de jury hebben naast een glasgroententeler en een glasbloementeler ook deskundigen zitting op het gebied van bodem, water en bemesting; arbeidskunde en bedrijfsorganisatie; energieopwekking en energietransport; kassenbouw en scherminstallaties en gewasbescherming.

De jury bestaat uit de heren A.J. Vijverberg uit `s-Gravenzande, juryvoorzitter en oud medewerker onderzoek en voorlichting, E. Flinterman uit Kudelstaart (ondernemer, rozenteler), T. Hendrix van Proefstation voor de Bloemisterij en Groente (PBG) uit Naaldwijk (arbeidsdeskundige), A. van Marrewijk uit Honselersdijk (ondernemer, trostomatenteler), C. Sonneveld uit Nijkerk (deskundige op het gebied van water en bemesting), H. Vahl uit Linschoten (deskundige op het gebied van kassenbouw en scherminstallaties) en de heer J. Verveer van Nutsbedrijf Westland uit Poeldijk (deskundige op het gebied van energievoorziening).

De overige zes nominaties voor de Elsevier/NTV Tuinbouw Award 99: Container met vaste etikethouder (Van Krimpen B.V., tel: 0165 318500) De toenemende ketenintegratie in de tuinbouw vereist toenemende, betrouwbare informatiestromen van producent naar consument. Deze vinding is een mogelijke bijdrage hieraan. Een verkoopvriendelijke presentatie van het etiket kan tevens een impuls voor de markt inhouden.

Blaas-zuiginstallatie (Taks Tuinbouwtechniek, tel: 076 5222677) De geïntegreerde bestrijding van plagen is in Nederland in opmars. Dit betekent dat een minimum niveau van plaaginsecten en zijn bestrijders in het gewas noodzakelijk is.
In de verhandeling van onze producten, met name naar landen buiten de EU, kan dit een nadeel zijn. De hier gepresenteerde vinding is een voorbeeld van de richting waarin dit probleem mogelijk oplosbaar is.

Holland Gaas luisgaas (Holland Scherming B.V., tel: 0174 516180) Hygiëne op het bedrijf is het sleutelbegrip van de moderne gewasbescherming. Het afsluiten van luchtramen voor plaaginsecten maakt deel uit van die hygiëne. Dit systeem maakt het mogelijk met een beperkt verlies aan licht- en luchtdoorlaat in bestaande kassen deze verbetering in te bouwen.

Ward Wing systeem voor aardbeien (Peter van Luijk B.V., tel: 0174 292662)
Het hier gepresenteerde systeem maakt het mogelijk aardbeien te telen met een geringere ziektedruk dan de traditionele teelt. Daarnaast biedt het mogelijkheden om efficiënter met arbeid, water, meststoffen om te gaan. Een productieverhoging door een betere lichtonderschepping door het gewas lijkt eveneens tot de mogelijkheden te behoren.

Ballard brandstofcel (NUON ENW, tel: 020 5972097, J. Worst) Hoewel de prijs van het onderhavige apparaat nog niet concurrerend lijkt te zijn met de bestaande manieren van energieconversie vindt de jury deze brandstofcel vanwege het vernieuwende karakter ervan voldoende betekenisvol om deze onder de aandacht te brengen. Het hoge rendement naast de revolutionaire wijze van energie omzetting liggen hieraan ten grondslag.

Ant-EAB computerprogramma (Ant Eater vof, tel: 073 6901500) Dit computerprogramma lijkt een verbetering in te luiden in de communicatie tussen veiling en teler. Omdat innovaties naar de mening van de jury niet alleen of niet allereerst technische innovaties zijn maar veeleer organisatorische innovaties heeft de jury dit programma onder de nominaties opgenomen.

Deel: ' Asperge-oogstmachine wint Elsevier/NTV Tuinbouw Award 99 '
Lees ook