Asscher neemt verklaring eerlijk werk PvdA Zuid-Holland in ontvangst

Den Haag, 13 maart 2015

Onder embargo tot zaterdag 14-03 10:00

Asscher neemt verklaring eerlijk werk PvdA Zuid-Holland in ontvangst

Goed en eerlijk werk, daar maakt de PvdA zich sterk voor! Lodewijk Asscher pakt uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt krachtig en succesvol aan. Vorige week nam de Tweede Kamer nog unaniem een wet aan waarmee schijnconstructies op de arbeidsmarkt aangepakt worden. Ook de PvdA in de provincie, de waterschappen en gemeenten willen de strijd aangaan voor een betere positie voor werknemers. De PvdA Zuid-Holland organiseert daarom samen met de PvdA Rotterdam op zaterdagochtend 14 maart de Manifestatie Eerlijk Werk.

Tijdens de manifestatie wordt aan Lodewijk Asscher de Verklaring Eerlijk Werk overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en door 29 fractievoorzitters van de PvdA uit Zuid-Hollandse gemeenten.

Met de verklaring geven de lijsttrekkers en fractievoorzitters aan dat zij willen dat er door de overheid alleen nog maar contracten gesloten worden met bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Bovendien dient de overheid het goede voorbeeld te geven door zelf schoonmakers, kantinepersoneel en portiers weer in vaste dienst te nemen, banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap en geen gebruik te maken van payroll constructies. Daarnaast vinden de ondertekenaars van de verklaring dat er geen subsidie meer verstrekt moet worden aan organisaties waarvan de top meer verdient dan de minister-president. Tot slot willen de PvdA’ers dat de provincie, gemeenten en waterschappen ervoor zorgen dat er meer stages aangeboden worden bij de overheid en bedrijven en dat zij zich inspannen om leerwerk banen te organiseren.

Onder leiding van Tweede Kamerlid Duco Hoogland wordt gediscussieerd over Eerlijk Werk met onder andere Desiree Curfs (Patijnenburg), Jane S. Kuldipsingh (voorheen ambassadeur jeugdwerkloosheid) en onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marleen Barth.

Locatie: LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam

09.00 – 09.30 uur: Inloop met thee en koffie

09.30 – 10.30 uur: Discussie onder leiding van Duco Hoogland over Eerlijk Werk Panel met Marleen Barth, Ron Hillebrand, Leo Bruijn, Martijn Balster, Desiree Curfs en Jane

Kuldipsingh

10.30 – 11.00 uur: Aanbieden Verklaring Eerlijk Werk aan Lodewijk Asscher

11.00 – 12.00 uur: Grote rozenactie Afrikaanderplein

U bent van harte uitgenodig hier ook bij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via campagnepvdazh@gmail.com.

Deel: ' Asscher neemt verklaring eerlijk werk PvdA Zuid-Holland in ontvangst '


Lees ook