CNV Metaal en elektro is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Woensdag 18 augustus 1999

Atag schrapt 350 banen

Keuken- en verwarmingsfabrikant Atag (vestigingen in Ulft, Utrecht en Lichtenvoorde) schrapt 350 van de 3.000 banen in Europa. Circa de helft van de ontslagen (150 tot 175 werknemers) valt in Nederland, waar ongeveer 1.000 personeelsleden in dienst zijn. De tegenvallende financiële resultaten, circa twaalf miljoen verlies in de eerste helft van dit jaar, staan in schril contrast met de winstverwachting aan de aandeelhouders. Deze zou de winst van vorig jaar (circa dertien miljoen gulden) overstijgen.

CNV Metaal en elektro ontkent de tegenvallende financiële ontwikkeling niet, maar vraagt zich wel af wat er dramatisch anders in gegaan in vergelijking met vorig jaar. De afgelopen tijd heeft Atag diverse warme saneringen doorgevoerd en veel productie verplaatst naar Hongarije (naast Hongarije wordt in Nederland en Duitsland geproduceerd). Volgens de bond is de vraag veeleer of de organisatie van de onderneming nog is toegesneden op de markt, zeker nu de vraag in Duitsland is teruggevallenTevens is onlangs de directeur wegens verschil van inzicht over de te volgen koers terug getreden. De directie wordt nu gevoerd door een gedelegeerd commissaris. Afgelopen jaar zijn op diverse plaatsen in de organisatie van Atag wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft ondermeer geleid tot verdere concentratie van activiteiten. Volgens de bond is snijden in de kosten (oftewel werknemers ontslaan) niet automatisch de voor de hand liggende maatregel om verlies in winst om te buigen. Gekeken zal moeten worden naar de manier waarop het bedrijf is georganiseerd.

Nadere inlichtingen:

Peter de Jong (bestuurder CNV Metaal en elektro) 026 - 49 55 322

Deel: ' Atag schrapt 350 banen '
Lees ook