Athlon Groep

ATHLON GAAT LEASEBEDRIJVEN INTEGREREN

Hoofddorp, 10 maart 2003
Athlon Groep (autoleasing en autoschadeherstel) heeft het voornemen haar autoleasemaatschappijen in Nederland te fuseren. Door de samenvoeging van Interleasing Nederland en Hiltermann Lease Service ontstaat een leaseaanbieder die met ruim 50.000 contracten qua grootte een prominente derde plaats inneemt op de Nederlandse markt.
Het voornemen tot fusie vloeit direct voort uit de strategische heroriëntatie van Athlon om per land met één leasemaatschappij actief te zijn. Athlon verwacht dat door de samenvoeging een sterkere organisatie ontstaat die ook in de toekomst een grote meerwaarde aan haar klanten kan blijven bieden.
Gestreefd wordt de fusie af te ronden voor 1 januari 2004.

Interleasing Nederland heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam met 151 medewerkers en commerciële vestigingen in Rotterdam (10 medewerkers), Groningen (4) en Eindhoven (4). Hiltermann Groep (15 medewerkers), gevestigd in Nieuwegein, is houdstermaatschappij van vijf zelfstandig, onder de naam Hiltermann Lease Service, opererende werkmaatschappijen in Heerenveen (11 medewerkers), Alkmaar (27), Rotterdam (12), Nijmegen (22) en Nieuwegein (24).
Het plan gaat uit van één nieuwe organisatie onder één nieuwe naam met één hoofdkantoor in Almere en vijf regionaal georiënteerde vestigingen met een commerciële functie in Heerenveen, Alkmaar, Rotterdam, Nieuwegein en Nijmegen. De activiteiten van de vestigingen van Interleasing in Groningen en Eindhoven zullen worden ondergebracht in respectievelijk Heerenveen en Nijmegen, de vestigingen van Interleasing en Hiltermann in Rotterdam worden samengevoegd.
De tweehoofdige statutaire directie van de samengevoegde onderneming zal bestaan uit de heren P.P.M. Wortelboer en H.J. Blink, de huidige algemeen directeuren van respectievelijk Interleasing Nederland en Hiltermann Groep.

Door de fusie zullen 55 arbeidsplaatsen in de commerciële en back office activiteiten op de vestigingen vervallen. Daar staat door centralisatie van genoemde activiteiten een uitbreiding van 13 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor tegenover. Getracht wordt het aantal gedwongen ontslagen te beperken door o.a. overplaatsing en door natuurlijk verloop. De totale kosten voor deze fusie van circa 5 mln komen ten laste van de reeds in het eerste halfjaar van 2002 getroffen en gepubliceerde voorziening van 15 mln. Deze kosten bestaan uit afvloeiingskosten voor personeel, doorlopende huurkosten van huisvesting en aanpassing van ICT-systemen. De jaarlijks te bereiken besparingen zullen naar verwachting circa 3,5 mln bedragen.

Toegenomen concurrentie dwingt tot verlaging van de kosten per contract hetgeen onder meer kan worden bereikt door schaalvergroting en verhoging van efficiency.

De beoogde samenvoeging past in het beleid van de Raad van Bestuur van Athlon om per land met één sterke autoleasemaatschappij onder één nieuwe naam de markt te bewerken en aldus een belangrijke positie in te (blijven) nemen dan wel te bereiken. Tegen de geschetste achtergrond is al eerder besloten tot de samenvoeging van de twee Duitse autoleasemaatschappijen Autop Deutschland en AV Leasing. Het voornemen tot fusie hangt tevens samen met de concentratietendens binnen de Europese autoleasemarkt. De nieuwe naam is hedenochtend in een apart persbericht vermeld.

Voor nadere informatie:
Athlon Groep N.V.
mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur
Telefoon: 023 56 15 105, E-mail: info@athlon.nl

Tot Athlon Groep behoren:
Autoleasing: Autop Deutschland (D), Autop France Lease (F), AV Leasing (D), Hiltermann Lease Service (NL), Interleasing Belgium, Interleasing Luxembourg, Interleasing Nederland, Multifleet (F, 51%), Unilease (NL/B, 50%), Wagenplan (NL, 50%) Autoschadeherstel: CARe Schadeservice (NL, 49 vestigingen; B, 4 vestigingen) Website: www.athlon.nl
---- --

Deel: ' Athlon gaat leasebedrijven integreren '
Lees ook