Ingezonden persbericht

Atlas Amsterdam nu on-line: www.atlas.amsterdam.nl

AMSTERDAM, 12-10-2001 --
Atlas Amsterdam van start: op de computer door Amsterdam De wethouder ICT, Saskia Bruines gaf deze week het startsein voor Atlas Amsterdam: een combinatie van een digitale plattegrond van Amsterdam met een groot aantal gemeentelijke informatiebestanden. Via www.atlas.amsterdam.nl is een veelheid aan informatie te vinden.

Wat is Atlas Amsterdam?
Wie bijvoorbeeld wil weten hoeveel en wat voor soort scholen er in een bepaalde wijk zijn en waar ze precies zijn gevestigd, kan dat op internet met een paar klikken vinden op Atlas Amsterdam. En wat voor scholen geldt, gaat ook op voor vele andere zaken in de buurt. Zo kun je via Atlas Amsterdam bijvoorbeeld luchtfoto's van je eigen huis bekijken. Bruines: "Een digitale kaart is een hele praktische manier om informatie gebruiksvriendelijk te ontsluiten. Het is een goed voorbeeld van de voortgang van digitale dienstverlening door de overheid. Je kunt verschillende informatie in één keer aanbieden, zodat burgers niet langs een heleboel loketten hoeven."

Ontwikkeling Atlas Amsterdam
De Atlas is ontwikkeld door het gemeentelijk projectbureau 'De Glazen Stad' met als doel via een digitale kaart zoveel mogelijk gegevens beschikbaar te stellen, aan zowel burgers als ambtenaren. De gegevens worden geleverd door gemeentelijke diensten en stadsdelen. De internetter kan door middel van Atlas Amsterdam diverse informatie in combinatie met elkaar raadplegen. In deze eerste versie biedt de gemeente internetters de combinatie tussen kaart, luchtfoto's en alle publieke voorzieningen in de stad, zoals huisartsen, buurthuizen en sportverenigingen. Deze versie van Atlas Amsterdam is echter nog maar het begin. Komend jaar wordt Atlas Amsterdam al aanzienlijk uitgebreid; er komen foto's van alle monumenten, wegopbrekingen, evenementen, nieuwbouwwoningen en bestemmingsplannen bij.Een volgende stap is om aan deze informatie elektronische modules te hangen waarmee een burger direct aan de slag kan. Zo kun je de burger de mogelijkheid bieden om digitaal bezwaar te maken tegen een conceptbestemmingsplan. Of via de digitale kaart een vergunning voor de bouw van een dakkapel aan te vragen.

Belang voor de gemeente
Atlas is ook voor alle gemeentelijke organisaties van belang. In een gemeente met meer dan 20.000 ambtenaren, meer dan 50 stadsdelen en diensten, is een effectieve uitwisseling van informatie van vitaal belang. De meeste gemeentelijke organisaties zijn hard op weg hun informatie te digitaliseren. Nu kost het ambtenaren veel tijd om de benodigde informatie te verzamelen. Voor gemeentelijk beleid is de combinatie van de gegevens waardevol. Zo is het mogelijk om in de toekomst via Atlas Amsterdam een compleet beeld te verkrijgen van een buurt: feitelijke, statistische informatie die een indicatie kan vormen voor de problemen waarmee een stadsdeel te kampen heeft. Dit beeld omvat informatie over bevolking, woningvoorraad, openbare ruimte, economie en werkgelegenheid. Internet: www.atlas.amsterdam.nl

Deel: ' Atlas Amsterdam on-line geplaatst '
Lees ook