Ingezonden persbericht


- PERSBERICHT -

ATOS ORIGIN EN FEI COMPANY VERSTERKEN PARTNERSHIP
DOOR RISK-REWARD SHARING-MODEL

Utrecht, 26 februari 2003 -- Atos Origin Technical Automation en FEI Company versterken hun partnership door te gaan samenwerken op basis van een Risk-Reward Sharing-model. Door een wederzijdse resultaatverplichting met elkaar aan te gaan, zijn beide partijen in staat hun gemeenschappelijke bijdrage aan het succesvol in de markt zetten van FEI-apparatuur aanzienlijk te vergroten. Atos Origin verplicht zich tot de ontwikkeling van hoogwaardige test- en diagnosesoftware voor de FEI Scanning Electron-microscopen; FEI Company betaalt de IT-dienstverlener op het moment dat de softwareproducten geonstalleerd worden.

Atos Origin heeft de ambitie services te verlenen die het niveau van detachering ontstijgen, terwijl FEI Company partners zoekt die hiertoe bereid zijn. Beide partijen zijn hiertoe een overeenkomst aangegaan op basis van het zogenoemde Business Alignment-model, wat betekent dat Atos Origin investeert in de ontwikkeling van geavanceerde software voor FEI Company en hiervan tegelijkertijd producteigenaar is. Op het moment van installatie betaalt FEI Company een vergoeding voor de licentie van deze softwareproducten. Als resultaat van dit Risk-Reward Sharing-model verplichten beide partijen zich tot het delen van business-risico's: minder kosten als gevolg van verbeterde test- en diagnoseprocedures voor FEI Company leiden tot een hogere opbrengst voor Atos Origin. Voordeel voor beide partijen is dat zij hun wederzijdse commitment verhogen, hun gemeenschappelijke business-volume kunnen vergroten en hun partnership voor de komende jaren versterken.

Intensivering samenwerking
"Deze overeenkomst met FEI Company vertegenwoordigt een belangrijke nieuwe stap in ons partnership, waarmee we de bestaande samenwerking in de komende jaren verder zullen intensiveren. Het delen van business-risico's verplicht beide partijen hun verantwoordelijkheid te nemen in een periode van economische teruggang. Atos Origin zal investeren in het ontwikkelproces van hightech softwareproducten, maar kan tegelijkertijd profiteren van een vergroting van het marktaandeel", aldus Arnic de Winter, Manager Enterprise Solutions van Atos Origin.

FEI Company is eveneens uitermate positief over het initiatief van Atos Origin om de bestaande samenwerking naar een hoger plan te tillen. "Atos Origin heeft in het verleden als qualified partner bewezen omvangrijke softwareprojecten te kunnen realiseren binnen de hiervoor vastgestelde budgetten en termijnen. We hebben dan ook het volste vertrouwen in een succesvolle samenwerking", aldus Gijs Oude Elberink, Purchasing Manager van FEI Company.

Over Atos Origin
Atos Origin, een toonaangevende internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations, inclusief outsourcing en on-line services. In augustus 2002 nam Atos Origin KPMG Consulting in Nederland en het Verenigd Koninkrijk over, die nu onder de naam Atos KPMG Consulting opereren. Atos Origin realiseert jaarlijks verkopen van meer dan $ 3,3 miljard. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan dertig landen met een werknemersaantal van meer dan 28.000, van wie ruim 9.000 in Nederland. Tot haar klanten behoren onder meer ABN Amro, Akzo Nobel, Alstom, BNP Paribas, British Petroleum, Eneco Energie, Euronext, Fiat, ICI, ING, KPN, Lucent, Philips, Renault, Royal Bank of Scotland, Saudi Aramco, Shell, UBS-Warburg, Unilever, Vivendi Universal, Vodafone, en Wolters Kluwer. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin bezoeken op: www.atosorigin.com

Over FEI Company
FEI Company, een wereldwijde onderneming die is gespecialiseerd in Structural Proces Management, adviseert internationale organisaties in de halfgeleiderindustrie, data storage en onderzoeksinstellingen over de samenstelling, analyse en controle van elektronische, materikle en biologische microstructuren en de kunstmatige of natuurlijke processen die hieraan ten grondslag liggen. Hierdoor stelt zij organisaties in staat om sneller toegang te krijgen tot data, de onderzoek- en ontwikkelcyclus te verkorten, met als resultaat een vermindering van de kosten en een hogere return on investment. Het bedrijf is wereldwijd actief met meer dan 1.600 medewerkers en heeft vestigingen in Hillsboro, Oregon; Peabody, Massachusetts; Brno, Tsjechik; en Eindhoven. Voor meer informatie kunt u de website van FEI Company bezoeken op: www.feicompany.com


- EINDE PERSBERICHT -

Deel: ' Atos Origin en FEI Company versterken partnership door Risk-Reward S.. '
Lees ook