Gemeente Hilversum


Atrium en gemeente eens over waarde woningen

Nadat in 1997 de beschikkingen ‘vastgestelde waarde’ in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WWOZ) de deur uit gingen, ontving de gemeente nogal wat bezwaarschriften, waaronder van woningbouwcorporaties. Atrium, de grootste verhuurder in Hilversum, en de Centrale Woningbouwvereniging Gooiland tekenden ook bezwaar aan tegen de vastgestelde waarden voor hun hele bezit (6700 woningen). Na langdurig overleg tussen de gemeente en Atrium is onlangs overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die op 4 juni jl. door beide partijen is ondertekend. De gevolgen voor de afzonderlijke woningen worden nu verwerkt.

Gevolgen voor de huurders

De meeste huurders van Atrium en Gooiland e.o. hebben ondanks deze kwestie wel een aanslag ozb over de jaren 1998 en 1999 ontvangen. Ongeveer 500 huurders dienden een bezwaarschrift in, zij hebben nog geen aanslagen over 1998 en 1999 ontvangen. Daarnaast hebben een aantal bewoners van panden in de wijk Kerkelanden ook nog geen aanslagen over 1998 en 1999 gekregen. Lopende het overleg tussen Atrium en de gemeente is ervoor gekozen een beperkt aantal woningen in deze wijk geen aanslag op te leggen. Deze huurders ontvangen alsnog de aanslagen 1998 en 1999.

Afhandeling

De bezwaarschriften worden nu afgehandeld, waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken in de overeenkomst tussen de gemeente en Atrium. Men krijgt deze zomer uitsluitsel, naar verwachting uiterlijk in augustus. Daarna volgen alsnog de aanslagen 1998 en 1999.

Wanneer, als gevolg van de afspraken, panden een andere waarde toegekend krijgen, ontvangen de bewoners een brief over de nieuwe ‘vastgestelde waarde’. Men kan die brief in de zomer verwachten, uiterlijk in augustus. Eventueel teveel betaalde ozb krijgt men terug. Als de de waarde van de woningen niet verandert, krijgen de bewoners hierover géén bericht. Dus als men voor eind augustus geen bericht heeft ontvangen, verandert er niets.

Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Belastingen, op werkdagen tussen 8.30 en 13.30 uur, (035)- 629 28 02.

Zoekwoorden:

Deel: ' Atrium en gemeente Hilversum eens over waarde woningen '
Lees ook