Gemeente Zaanstad


FILM OVER ZAANSTAD: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

In het kader van 25 jaar Zaanstad werkt AT5 momenteel aan een filmimpressie. Deze 25 minuten durende film is bedoeld om de start van de festiviteiten in bet kader van het jubileum te markeren en zal een beeld geven van verleden, heden en toekomst van de stad.

Via de geschiedenis van de streek, de dorpskernen en de samenvoeging van de Zaangemeenten komt de kijker terecht bij het heden. Met behulp van een dwarsdoorsnede van de Zaanse bevolking zal de verscheidenheid in de samenleving en een aantal ontwikkelingen in de stad worden geschetst om uiteindelijk terecht te komen bij de toekomstbeelden die leven bij burgers en bestuur van de stad. Daarbij is bewust gekozen voor een film waarin inwoners van Zaanstad zelf aan het woord komen.

De film zal door ATS worden uitgezonden op de volgende data: Dinsdag 26 januari om 21.15 uur
Zaterdag 30januari om 17.30 uur
Donderdag 4 februari om 21.15 uur

Zaanstad, 19 januari 1999

Deel: ' ATS zendt film over Zaanstad uit '
Lees ook