Audi en DKW tonen historie op de Klassieke AutoRAI

(21 April 1999)

PERSBERICHT:

Voor Audi is 1999 een bijzonder jaar. Uit maar liefst tien jubileumdata blijkt eens te meer de rijke historie van het merk. Een deel van die historie

- voornamelijk de Auto Union-periode tussen 1953 en 1975 - zal tijdens de komende klassieker-RAI aan het publiek worden getoond. De Algemene Audi Club Nederland, de DKW Club Nederland en de Audi 100 Coupé S Club Nederland zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor de participatie van Auto Union aan dit klassieker-evenement, dat dit jaar op 30 april en 1 en 2 mei gehouden wordt in de Amsterdamse RAI.

Met hun deelname hebben de drie clubs een aantal doelen voor ogen. Ten eerste is dat het belichten van de historie van het merk Auto Union en het verduidelijken van de onderlinge relatie tussen de diverse Auto Union-merken. Daarnaast wil men de klassieke auto als zodanig presenteren in plaats van als een goedkoop, belastingvrij alternatief voor een jonge auto. Ten sloffe zal er promotie voor de clubs worden gemaakt.

Op de stand in de Furopahal (standnummer E127), die een oppervlakte van 300 m2 beslaat, worden met name de thema's '100 jaar Horch', '90 jaar Audi' en '50 jaar Audi in Ingolstadt gevisualiseerd. Drie DKW's, vijf Audis en zes DKW motorfietsen vertegenwoordigen de jaren '20 tot en met '70. Tevens wordt op een acht meter lange totowand de geschiedenis van het merk getoond. De aankleding van het geheel is zoals van Audi verwacht mag worden: exclusief en aantrekkelijk.

De wapenfeiten die het jaar 1999 voor Audi zo bijzonder maken tonen het innovatieve karakter van het merk met de vier ringen. Tien jaar geleden kwam Audi met een direct ingespoten turbodiesel. Vijfentwintig jaar geleden werd de Audi 50 aan het publiek voorgesteld. In 1969, 30 jaar geleden inmiddels, fuseerden Auto Union GmbH en NSU tot de Audi NSU Auto Union GmbH en in datzelfde jaar vestigde de technische ontwikkelingsafdeling van Audi zich in Ingolstadt. Daar was tien jaar daarvoor, in 1959, reeds een meuwe fabriek van Auto Union in gebruik genomen. In 1949 hervatte de heropgerichte Auto Union na de oorlog de productie van DKW's. In het begin van deze eeuw, 90 jaar geleden om precies te zijn, werd Bernd Rosemeyer geboren, de coureur die in dienst van Auto Union in de jaren dertig meer dan eens de lauwerkrans kreeg omgehangen. In datzelfde jaar 1909 richife August Horch voor de tweede keer een automobielfabriek op, ditmaal onder de merknaam 'Audi', Latijn voor 'Horch'. Exact honderd jaar geleden, in 1899, werden de Horch Werke opgericht, zij vormden de oudste basis van het huidige Audi.

Deel: ' Audi en DKW tonen historie op de Klassieke AutoRAI '
Lees ook