NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITE

Geen Discriminatie en geweld tegen moslims

Nederlands Auschwitz Comité

Persverklaring

GEEN DISCRIMINATIE EN GEWELD TEGEN MOSLIMS

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft een verklaring uitgegeven waarin het protesteert tegen discriminatie van moslims en geweld tegen moskeeën in Nederland als gevolg van de verschrikkelijke aanslagen in de Verenigde Staten. Het Nederlands Auschwitz Comité: 'Hoe groot onze verbijstering en woede over de onbegrijpelijke terreurdaden in New York en Washington ook zijn, en hoezeer wij ook bezorgd kunnen zijn als in Nederland geluiden van instemming met deze verschrikkelijke aanslagen worden gehoord, het is volstrekt verkeerd dit af te reageren op Nederlandse moslims en anderen, die part noch deel aan deze terreurdaden hebben.'

De volledige verklaring, waarbij zich inmiddels 35 organisaties hebben aangesloten luidt:

'Het Nederlands Auschwitz Comité is geschokt door de berichten over uitingen van discriminatie tegen moslims of mensen van wie men denkt dat zij moslim zijn en geweldplegingen tegen moskeeën en andere islamitische instellingen in Nederland. Hoe groot onze verbijstering en woede over de onbegrijpelijke terreurdaden in New York en Washington ook zijn en hoezeer wij ook bezorgd zijn als in Nederland geluiden van instemming met deze verschrikkelijke aanslagen worden gehoord, het is volstrekt verkeerd dit af te reageren op Nederlandse moslims en anderen, die part noch deel aan deze terreurdaden hebben. Blinde discriminatie en generalisering, waartoe deze uitingen zijn te rekenen, zijn maar al te vaak een vruchtbare voedingsbodem voor wederzijdse haat. Wij moeten dit uit alle macht bestrijden. Nederland is altijd een land van tolerantie geweest, waar wij elkaar ongehinderd kunnen aanspreken en met elkaar in discussie kunnen gaan. Dat is ook wat er moet gebeuren als er ten aanzien van de terreurdaden in de Verenigde Staten uitingen komen die ons verontrusten. Die moeten niet angstig worden verzwegen, maar openlijk ter discussie gesteld. Wat in ieder geval niet moet gebeuren is dat branie en opgezweepte gevoelens leiden tot daden van geweld en discriminatie waardoor bevolkingsgroepen dreigen steeds verder uit elkaar te drijven. Het is daarom dat wij maatschappelijke organisaties in Nederland oproepen zich achter deze verklaring te stellen en daarmee uiting aan hun bezorgdheid te geven. Discriminatie en geweld tegen minderheden kunnen en mogen niet getolereerd worden, ook niet in tijden van hevige emoties, zoals nu het geval is.

Onderstaande instellingen, organisaties en personen ondersteunen deze verklaring.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Nederland/België; Anne Frank Stichting; Anti Discriminatie Bureau Nijmegen; ARZA-Nederland; Centraal Joods Overleg; Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers; Centrum Informatie en Documentatie Israël; COC-Amsterdam; College van Rabbijnen van de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland (Rabbijn Ruben Bar-Ephraïm, Rabbijn Mr M. ten Brink, Rabbijn S. Herman, Rabbijn D. Lilienthal, Rabbijn A. Soetendorp, Rabbijn E. van Voolen); Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO); Federatie Nederlandse Zionisten; Federatie van Liberaal Joodse Vrouwen in Nederland; FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling; L.I. Hertzberger; Humanistisch Verbond; Joodse Naoorlogse Generatie (JONAG); Joods Maatschappelijk Werk; Landelijke Sinti Organisatie; Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten; Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam; Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam; NCJW-Nederland, National Council of Jewish Women-Nederland; Nederland Bekent Kleur; Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; Nederlands Migratie Instituut; Mr. E.J. Numann (Voorzitter Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Bestuurslid CJO); Mw. J.Y. Numann-Durlacher (Voorzitster WIZO Den Haag); Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap; Dekenaat Amsterdam; Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam; Steunpunt tegen Discriminatie West-Brabant; Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet; Stichting Mozeshuis; Stichting Pelita; Stichting Vriendenkring Mauthausen; Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland; Vereniging Joodse Oorlogskinderen (JOK); Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945

21 sep 01 16:55

Deel: ' Auschwitz Comité protesteert tegen discriminatie van moslims '
Lees ook