Gemeente Delfzijl


pers.gif (5009 bytes)

INFORMATIE

23-03-1999

Ausländerbeirat Emden bezoekt Etnische Raad Delfzijl

De Ausländerbeirat uit Emden (Duitsland) brengt op vrijdag 26-03-1999 een bezoek aan de Etnische Raad van Delfzijl. Nadat de Etnische Raad in 1994 een bezoek heeft gebracht aan Emden heeft de Etnische Raad de Ausländerbeirat nu uitgenodigd voor een tegenbezoek. De delegatie uit Duitsland wordt om 11.00 uur op het gemeentehuis ontvangen door de wethouder van welzijn, de heer A.J. Huisman. De delegatie uit Emden wordt vergezeld door de Nederlandse consul in Emden, de heer J. Riepma.

Na de officiële ontvangst op het gemeentehuis in Delfzijl wordt een bezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Vervolgens wordt een rondgang gemaakt door Delfzijl, waarbij de verschillende accommodaties van de zelforganisaties van etnische groepen worden aangedaan voor een kort bezoekje. Ter afsluiting is de delegatie om ongeveer 15.30 uur te gast bij de Surinaams Hindoestaanse organisatie "Shri Krishna" aan de Huibertplaat.

De Ausländerbeirat Emden kan als orgaan worden vergeleken met de Etnische Raad.

De Etnische Raad is een overlegplatform van etnische groepen in Delfzijl die onder andere als taak heeft het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen, welke samenhangen met het gemeentelijk beleid ten aanzien van de etnische groepen.

Op 17 oktober 1994 heeft de Etnische Raad, op uitnodiging van de Ausländerbeirat, een eerste bezoek gebracht aan Emden, waar de leden van de Etnische Raad kennis hebben kunnen nemen van de verschillende onderwijsvormen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.K. Oolders, telefoon 0596-639393.

De fotograferende pers is van harte uitgenodigd om bij de ontvangst op het gemeentehuis aanwezig te zijn Aanvang 11.00 uur.

Deel: ' Ausländerbeirat Emden bezoekt Etnische Raad Delfzijl '
Lees ook