Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Achtergond

Invoering AUTO METAR
Buiten openstellingsuren op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport

Sinds 3 mei 2004 heeft het KNMI op de
luchthavens Groningen Airport Eelde en Maastricht-Aachen Airport gedurende de uren dat de luchthavens formeel gesloten zijn voor de luchtvaart (late avond en nacht), de luchtvaartwaarnemingen volledig geautomatiseerd. Daarmee wordt de continuïteit van de waarnemingen 24 uur per dag gegarandeerd. De waarnemingen worden verspreid in de vorm van codeberichten AUTO METAR of AUTO SPECI.

De AUTO METARs zijn beschikbaar via pagina 707 van Teletekst en de www.knmi.nl. Via www.luchtvaartmeteo.nl zijn (voor geautoriseerde gebruikers) naast de AUTO METARs ook de AUTO SPECIs beschikbaar.

Van een aantal militaire stations zijn al langer AUTO METARs beschikbaar, doch deze hebben een veel beperktere inhoud en wijken in presentatie ook enigszins af van de AUTO METAR/SPECI zoals die nu voor de KNMI stations beschikbaar komen.

De door de KNMI stations opgestelde AUTO METAR/SPECI, kent een aantal afwijkingen ten opzichte van de standaard METAR/SPECI, t.w.:

· Zicht
· Actueel weer
· Bewolking

Zicht

Het zicht wordt bepaald met behulp van een forward scattermeter of een transmissometer. Nadeel hiervan is dat de zichtmeting op een vast punt en op een vaste hoogte wordt uitgevoerd. Dat betekent enerzijds dat de opeenvolgende waarnemingen goed met elkaar zijn te vergelijken, anderzijds kunnen ze in sommige situaties minder representatief zijn dan het zicht dat door een menselijke waarnemer is bepaald. De waarnemer kijkt namelijk rond om zich heen en bepaalt het slechtste zicht rondom. Vooral in situaties met in diverse richtingen verschillende zichtbeperkingen kunnen verschillen ontstaan. Hetzelfde geldt voor situaties met grondmist of mistbanken, die net wel of net niet voor de meter kunnen voorkomen.

Actueel weer

Actueel weer (present weather) wordt in het geval van een automatische waarneming ook op een vaste plek waargenomen. Ook hier treedt dus hetzelfde nadeel op ten opzichte van de waarnemer die rondom kan kijken. Een aantal weersoorten in de omgeving kan dus niet worden waargenomen. Onweersontladingen worden via een afzonderlijk netwerk gelokaliseerd en aan de AUTO METAR/SPECI toegevoegd. De codes die gebruikt worden zijn grotendeels identiek aan die van de standaard METAR/SPECI, doch het kan voorkomen dat de sensor wel neerslag detecteert, maar niet kan bepalen welke soort neerslag het is, dan wordt de code UP (Unknown Precipitation) in het bericht opgenomen.

Bewolking

Ook voor bewolking geldt het nadeel van de puntwaarneming ten opzichte van de rondkijkende waarnemer. De laser ceilometers die hiervoor gebruikt worden kunnen de hoogte van een wolk vrij exact bepalen, maar kunnen de wolkensoorten niet onderscheiden. Dat betekent dus dat TCU en CB niet zullen worden waargenomen en gerapporteerd. De hoeveelheid bewolking op een bepaalde hoogte wordt ook op een andere manier bepaald, omdat het een puntwaarneming betreft wordt gebruik gemaakt van een berekeningsmethode waarin het tijdsverloop wordt meegenomen. Dit geeft betrouwbare informatie indien de bewolking inderdaad in beweging is, indien een vrij kleine wolk gedurende enige tijd stil hangt kan dit tot gevolg hebben dat een te hoge bedekkingsgraad wordt gemeld, het omgekeerd kan voorkomen indien een kleine opklaring zich gedurende langere tijd precies boven de meter bevindt. Een specifieke situatie waarbij dit zich kan voordoen is die van Cu/Sc-straten, in de wolkenstraat bewegen de wolken wel, maar alleen in de stromingsrichting, dat kan dus wel eens precies langs de meter zijn in plaats van er overheen.

Indien een bepaalde groep in de AUTOMETAR/SPECI niet kan worden gemeld doordat een sensor defect is dan wordt de betreffende groep vervangen door slashes (////), indien een bepaald fenomeen niet voorkomt, maar de sensor is in orde vervalt de groep.
Voor militaire AUTO METARS geldt dit laatste niet, er worden voorlopig in het geheel geen wolken en present weather waargenomen, de benodigde sensoren zijn nog niet geplaatst.
AUTO METARs/SPECIs zijn herkenbaar door het woord AUTO in het bericht, meteen na de datum-tijd-groep. (geldt NIET voor Teletekst).

Teletekst

Op NOS teletekst pagina 707 zal de presentatie van METARs enigszins veranderen, de stationsaanduiding die tot nu toe uit alle vier de letters van de ICAO location indicator bestond wordt ingekort door de voor elk station identieke eerste twee letters (EH) weg te laten, en in het geval van AUTO METAR daarvoor een A in de plaats te zetten.
Bij een standaard METAR blijven deze posities leeg.

Luchtvaart in het weer nader verklaard

Index het weer nader verklaard

Laatste wijziging: 3 mei 2004

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI


Deel: ' Auto metar buiten openstellingsuren op Groningen Airport Eelde en Ma.. '
Lees ook