Persbericht. Dinsdag 26 januari 1999

AUTODATA Nederland b.v. te Hoofddorp, toonaangevende informatie en software leverancier in de automobielbranche, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met I&I Systeemwacht b.v. te Rotterdam, een dochteronderneming van Inzet & Instroom in de IT b.v.

De samenwerking betreft het exclusief door AUTODATA aanbieden van de "QuickScan" en de "MillenniumScan" in de Automobielbranche. Het betreft een gestandaardiseerde aanpak van I&I, die in hoofdzaak wordt uitgevoerd door part-time studenten die hiervoor worden geselecteerd en opgeleid. I&I werft op dit moment 2000 studenten hiervoor.

Als extra is er de mogelijkheid dat I&I in tweede instantie bij een automobielbedrijf een uitspraak doet over de mate waarin de adviezen zijn opgevolgd, gericht op het voorkomen van Millenniumproblemen.

Het betreft hier een uitspraak gericht op de "zorgplicht" die verzekeraars verlangen van hun klanten in dezen.

Met deze samenwerking komt een eenvoudige en snelle methode ter beschikking van de Nederlandse automobielbedrijven om een onderzoek te laten verrichten naar hun millenniumbestendigheid.

Een Millennium-scan zoals deze door de samenwerkende bedrijven wordt uitgevoerd behelst onder meer de administratie, alle eventueel millennium gevoelige apparatuur en overige zaken als luchtverversing, alarminstallatie en telefooncentrales.

De QuickScan geeft aan welke apparatuur in het bedrijf van belang is voor de continuïteit van het eigen primaire bedrijfsproces. Met andere woorden: welke apparatuur kan voor het voortbestaan van het bedrijf niet gemist worden. De QuickScan kost nlg. 1.200,-.

De volgende fase, de MillenniumScan, gaat een stap verder. Van alle in het bedrijf aanwezige apparatuur wordt (voor een vaste prijs) de millenniumbestendigheid of het ontbreken daarvan vastgesteld. Deze gegevens worden verwerkt in een rapport waarin tevens wordt aangegeven hoe belangrijk het bewuste apparaat voor het bedrijf is. Voor het oplossen van geconstateerde risico"s worden oplossingen genoemd in concrete adviezen. Zo"n advies kan zijn dat het apparaat vervangen zou moeten worden.

De samenwerking tussen AUTODATA en I&I Systeemwacht staat borg voor een snelle en doelmatige aanpak. Een verdere internationale uitbreiding van deze samenwerking wordt nu reeds besproken.

Dat Millenniumbestendige apparatuur voor een automobielbedrijf van het grootste belang is blijkt wel uit de gegevens die tot nu toe over garage-elektronica zijn verzameld.

Zelfs een remmentestbank, heeft de ervaring geleerd, kan door het millenniumprobleem niet meer correct werken. Zeker voor APK benodigde gegevens is de automatische invoer van de juiste datum van groot belang. Roetmeters en viergastesters zijn niet allemaal millenniumbestendig.

Het gebruik van elektronica binnen het automobielbedrijf heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dit natuurlijk mede als gevolg van de steeds verder doorgevoerde elektronica in de moderne auto"s. Voor bedrijven die nog niet van de juiste of goede apparatuur zijn voorzien is dit het moment om de aanschaf van elektronische apparatuur (maar dan wel millenniumbestendig) te overwegen.

Door de gegevens die de BOVAG gepubliceerd heeft ("Millenniumproblemen in kaart gebracht") kan de Millenniumscan korter en dus goedkoper worden.

Automobielbedrijven die een MillenniumScan willen laten uitvoeren kunnen hiervoor terecht bij AUTODATA Nederland te Hoofddorp, tel. 020 -
65.32.074

 

Noot aan de redactie, voor meer informatie:

I&I Systeemwacht, de heer W. Wijting, 010 - 244.5000 of 0654
- 39.20.19

AUTODATA de heer P. van der Heiden, 020 - 65.32.074

Op de foto:

De heren T. Karelse (staand), W. de Hek en M. Ortelee (zittend) ondertekenen namens I&I Systeemwacht de samenwerkingsovereenkomst met de heren P. van der Heiden en W. Brouwer (zittend) van AutoData Nederland b.v.

Deel: ' Autodata Nederland gaat samenwerken met I&I Systeemwacht '
Lees ook