Autodaten nu geregeld voor alle gemeenten

Datum: 24-01-2000

Overheid omarmt auto in nieuwe gedaante

Naar aanleiding van het verschijnen van twee uitgaven over Autodaten organiseren de Stichting voor Gedeeld Autogebruik, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur op 26 januari in Utrecht de praktijkgerichte informatiemiddag ‘Autodate geregeld in de wijk’. De dag wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze middag is specifiek bedoeld voor gemeentepolitici en beleidsmakers die benieuwd zijn naar wat Autodate in hun gemeente voor het parkeer- en mobiliteitsbeleid kan betekenen. Met als vertrekpunt de beide uitgaven, zal een aantal deskundigen vanuit diverse gezichtpunten de Autodatewereld in beeld brengen. Met de beide uitgaven reiken VNG en CROW individuele gemeenten ideeën, handvatten en richtlijnen aan om Autodate succesvol en op juridisch juiste wijze in te kunnen voeren. De interesse van gemeenten is groot. Tot nu toe meldden 150 deelnemers zich aan.

Autodaten, samen werken aan een bewuste vervoerkeuze Gedeeld Autogebruik berust op de gedachte dat men zonder het bezit van een auto er toch gebruik van kan maken. Autodate is de specifieke vorm van Gedeeld Autogebruik met nadruk op gebruiksgemak, service en keuze in persoonlijk vervoer. De Date-auto staat dicht bij de gebruiker in de buurt, wordt per uur en per kilometer betaald en is dag en nacht eenvoudig beschikbaar. Momenteel zijn er al zo’n 160 Autodate-locaties in twaalf gemeenten operationeel.

Het Autodate-concept is gebaseerd op een efficiënter gebruik van de auto. Meer mensen gezamenlijk gebruik laten maken van een auto, draagt actief bij aan de overheidsdoelstellingen die gericht zijn op het beheersen van de (auto)mobiliteit in Nederland. Bij Autodaters daalt het autobezit sterk, neemt het gebruik van de auto af en vindt een verschuiving plaats naar meer gebruik van het openbaar vervoer. Ook de VROM-raad pleit in haar recent verschenen advies voor het stimuleren van Gedeeld Autogebruik.

De publicaties:
CROW uitgave ‘Autodate, een auto binnen bereik in de wijk’ De uitgave van CROW is een ‘reisgids’ voor beleidsmakers, voorzien van een schat aan praktische tips en ideeën. Gemeenten kunnen aan de hand van deze uitgave op een praktische manier kennismaken met Autodate en de mogelijkheden ervan.

VNG uitgave: ‘Autodate, goed geregeld’
Deze brochure is een uitgebreide uitleg van de mogelijkheid voor gemeenten om hun model-parkeerverordening zodanig aan te passen dat Gedeeld Autogebruik op een juridisch juiste wijze plaats krijgt in de openbare ruimte. Ook wordt ingegaan op argumenten en instrumenten om ruimte te bieden aan Gedeeld Autogebruik. De Stichting voor Gedeeld Autogebruik verwacht dat beide uitgaven een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van gedeeld autogebruik. Met deze stap, samen met verdere professionalisering vanuit de marktsector, rekent de Stichting op een extra impuls op de eerder geconstateerde snelle groei.

Einde persbericht

Deel: ' Autodaten (gedeeld autogebruik) geregeld voor alle gemeenten '
Lees ook