Gemeente Harenkarspel


13-03-2003
Automatische incasso Gemeentelijke Belastingen

Eind maart worden de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen over 2003 verzonden. Op deze aanslagbiljetten staan de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Dat zijn in onze gemeente de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Uiteraard staan alleen die aanslagen op uw biljet vermeld, waarvoor u volgens onze gegevens ook daadwerkelijk belastingplichtig bent. Bij uw aanslagbiljet treft u een bijsluiter aan. In deze bijsluiter vindt u uitgebreide informatie over deze belastingen.

U kunt uw aanslagen via een automatische incasso in negen termijnen betalen. Van alle belastingplichtigen in onze gemeente maakt momenteel al bijna 60% van deze mogelijkheid gebruik.

Als u geen machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, dan moet in twee termijnen betalen. De eerste betaling (de helft) betaalt u uiterlijk eind april, de tweede betaling betaalt u uitelijk eind juni.

Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid van automatische incasso en wilt u dit wel, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het cluster Heffingen. Ook voor vragen over automatische incasso of voor informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u hier terecht. Het cluster Heffingen is bereikbaar op telefoonnummer 0226-396635. Overigens zijn machtigingskaarten voor de automatische incasso ook op het postkantoor verkrijgbaar.

Let op! Indien u alsnog een machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dan moet uw machtiging voor 1 april 2003 binnen zijn. Wordt uw machtiging op of na 1 april 2003 ontvangen, dan geldt uw machtiging pas met ingang van een volgende aanslag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Automatische incasso Gemeentelijke Belastingen Harenkarspel '
Lees ook