KSI International

Persbericht 27 juni 2002
Eerste generieke automatiseringsoplossing voor alle pensioenadministratieve vraagstukken

---

ICT-dienstverlener Centric Holding brengt in samenwerking met TPG KPN Pensioen het Pensioen Producten Systeem (PPS) op de markt. PPS is het eerste generieke automatiseringssysteem dat een structurele oplossing biedt voor alle pensioenadministratieve vraagstukken.

Snelle ontwikkelingen in de pensioenwereld stellen in toenemende mate zware eisen aan de administratieve systemen van pensioenfondsen en
-verzekeraars. Moderne pensioenregelingen worden steeds complexer en behoeven derhalve heldere communicatie met deelnemers. Om in deze behoefte te kunnen voorzien, heeft TPG KPN Pensioen in eigen beheer het systeem PPS ontwikkeld, een doelmatige ICT infra- en applicatiestructuur.

Verkoop, implementatie en onderhoud
Centric heeft als professioneel ICT-bedrijf een bewezen track record op het gebied van standaardoplossingen voor de financiële markt. De pensioenfondsen en -verzekeraars behoren tot de strategische doelgroepen van Centric, waarbij PPS de ideale basis vormt om de huidige kennis en positie in deze markt verder te ontwikkelen. Aangezien de verkoop, de implementatie en het onderhoud van automatiseringssystemen niet tot de core-business van TPG KPN Pensioen behoren, is voor dit traject een samenwerkingsverband aangegaan met Centric. De ontstane combinatie staat garant voor pensioendeskundigheid en ICT-professionaliteit. Onderaan het bericht treft u een korte profielschets van beide organisaties aan.

Optimale flexibiliteit
PPS kenmerkt zich door een optimale flexibiliteit waar het gaat om het inregelen van producten en processen, een flexibiliteit die ook voor de toekomst gewaarborgd is. Het systeem is volledig workflow-gestuurd, beschikt over een elektronisch archief en heeft een aparte modelleringomgeving voor het specificeren van pensioenproducten. Erkende automatiseringsrisicos, zoals doorlooptijden en investeringskosten, worden dankzij PPS sterk gereduceerd.

Bewezen werking
PPS is vanaf de allereerste aanzet ontwikkeld als modulair en generiek systeem voor de verwerking van pensioenproducten. Daarmee is het toepasbaar voor alle pensioenuitvoeringsorganisaties. TPG KPN Pensioen heeft PPS sinds medio 2000 in gebruik, voor de verwerking van zes pensioenregelingen, waarbinnen alle mogelijke pensioenvarianten (zoals middelloon, beschikbare premie, spaarregelingen, variabele pensioenleeftijd en uitruilmogelijkheden) voorkomen.

Meer informatie
Voor algemene informatie:
Centric Holding
Yvonne Egels
Manager Communicatie
Telefoon: (0182) 56 29 44

TPG KPN Pensioen
Ernst de Bie
Hoofd Pensioenuitvoering Automatisering
en Informatiemanagement
Telefoon: (050) 582 18 04

Voor productinformatie over PPS:
Walvis Software, onderdeel van Centric
Frank Haveman
Sales manager
Telefoon: (010) 288 03 33

Achtergrondinformatie
TPG KPN Pensioen
Uitvoeringsorganisatie TPG KPN Pensioen, gevestigd in Groningen, verleent een compleet pakket pensioendiensten aan de ruim 140.000 medewerkers en oud-medewerkers van KPN, TPG en daaraan gelieerde ondernemingen. TPG KPN Pensioen staat ervoor garant dat in geval van ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden daadwerkelijk een uitkering wordt verstrekt. Daartoe worden de pensioengelden op een verantwoorde wijze belegd en worden de pensioenaanspraken geadministreerd. Het beheerd vermogen bedraagt op dit moment ruim EUR 6,7 miljard. TPG KPN Pensioen neemt hiermee een belangrijke plaats in tussen de pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland. De organisatie heeft de ambitie deze positie verder uit te bouwen.

Centric
Centric is actief op het gebied van business consultancy, training, software solutions, software engineering, e-business, systems integration, hardware en ICT-servicemanagement. Centric biedt een totaaloplossing aan diverse branches, waaronder financiële dienstverlening, centrale en decentrale overheid, woningcorporaties en handel. Centric wist zich in tien jaar tijd te nestelen in de toptien van automatiseringsbedrijven in Nederland. Centric staat voor nuchterheid, commitment en kwaliteit, telt ongeveer 3000 medewerkers en heeft vestigingen in Nederland, België en Duitsland.

Deel: ' Automatiseringsoplossing voor pensioenadministratieve vraagstukken '
Lees ook