NU'91

t.b.v. NVZ Nieuws

Automatiseringsproject Meerkeuzesysteem Ziekenhuizen

In de CAO Ziekenhuizen 2001-2002 is afgesproken dat een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zal worden ingevoerd (zie hoofdstuk VIII, CAO Ziekenhuizen 2001-2002). Alle instellingen zijn verplicht het meerkeuzesysteem (modern belonen) per1 juli 2002, of zoveel eerder als mogelijk, in te voeren. Sociale partners beseffen terdege dat men bij het invoeren van het meerkeuzesysteem niet over een nacht ijs mag gaan. Afgesproken is dan ook dat partijen zullen zorgdragen voor adequate voorlichting in zowel schriftelijke vorm als op het automatiseringsterrein in de vorm van software.

Aan de schriftelijke voorlichting, in de vorm van een brochure voor de werknemers en een handboek voor de werkgever, wordt momenteel hard gewerkt. In het handboek zullen ook standaard modelovereenkomsten worden opgenomen voor onder meer (ver)kopen verlof, kinderopvang, scholing, PC-regeling en fietsregeling. De verwachting is dat dit voorlichtingsmateriaal eind mei, begin juni gereed zal zijn.

Ten aanzien van het automatiseringsproject was vanwege de verwachte kosten van het project niet te ontkomen aan een Europese aanbestedingsprocedure. Deze ingewikkelde procedure heeft zeer veel tijd in beslag genomen om uiteindelijk met een organisatie, te weten Pink Roccade, in zee te gaan die het automatiseringsproject voor modern belonen gaat uitvoeren.

Het automatiseringsproject betreft de ontwikkeling van een webapplicatie die voor ruim 160.000 werknemers op interactieve wijze het meerkeuzepakket arbeidsvoorwaarden zal ondersteunen. Naast de functies voor de werknemer bevat het systeem tevens ondersteunende functies voor werkgevers. Het project is in fasen opgedeeld.

De eerste fase dient al op 1 juli 2002 met een goed functionerende informatievoorziening over modern belonen te zijn afgerond. Het meerkeuzesysteem dient dan toegankelijk te zijn voor alle werknemers op internet of intranet.

Werknemers kunnen dan inloggen met een password en op deze site bekijken wat de eventuele keuzemogelijkheden zijn en wat de consequenties van de verschillende keuzen zijn. De werknemer zal echter al zijn/haar persoonlijke gegevens zelf moeten invoeren. We spreken hier dan over een stand-alone site.

In de tweede fase richt men zich op het realiseren van interfaces (sleutels) tussen de dan bestaande applicatie en de administraties van het individuele ziekenhuis. Dus de koppeling van de applicatie aan het salarissysteem, aan het personeelsinformatie- en verlofregistratiesysteem van het ziekenhuis en aan het pensioensysteem (PGGM). Het uitvoeren van pilots met 5 ziekenhuizen maakt deel uit van deze fase. Nadat dit gereed is kan de werknemer inloggen op de pagina van het meerkeuzesysteem waarbij al zijn gegevens zichtbaar worden. Bij te maken keuzes ziet hij dan ook direct de consequenties van deze keuzes. Als de werknemer een keus definitief heeft gemaakt kan dit worden verzonden naar werkgever die dit na akkoord weer verzend naar het salarissysteem, personeelssysteem en PGGM die vervolgens deze keuze dan automatisch verwerken. Op deze wijze wordt een enorme hoop papierwerk en tijd bespaart ten aanzien van de uitvoering van het meerkeuzesysteem.

De derde fase is gericht op het uitrollen van de succesvolle resultaten van de tweede fase in algemene, categorale ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Het komt dan aan op maatwerk van de in fase twee ontwikkelde applicaties. Het streven is dat eind 2002, begin 2003 alle ziekenhuizen van de ontwikkelde toepassingen gebruik moeten kunnen gaan maken.

Wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden.

Dit bericht wordt ook gepubliceerd in NVZ Nieuws Arbeidszaken.

Informatie: Bas Oude Elberink (030-2739314)

Deel: ' Automatiseringsproject Meerkeuzesysteem Ziekenhuizen '
Lees ook