NIPO

Automobilist geeft wegwerkzaamheden A10-West ruime voldoende

De automobilist geeft de wegwerkzaamheden aan A10-West een dikke voldoende (7.6). Waarschuwingen voor overlast bij aanvang van de wegwerkzaamheden zijn door een overgrote meerderheid (84%) (zeer) serieus genomen. Dientengevolge zegt driekwart bij aanvang het reisgedrag te hebben aangepast. Dit blijkt uit een NIPO onderzoek dat afgelopen week is gehouden onder 262 verkeersdeelnemers van de A10-West.

Vervoersalternatieven zoals aangeboden door de overheid (pendelbus, versterkt openbaarvervoer en fietsleaseplan) zijn beduidend minder serieus genomen. Slechts 7% zegt gebruik te hebben gemaakt van de aangeboden vervoersalternatieven. De meerderheid (82%) is in de auto blijven rijden, waarvan de helft een andere route heeft genomen en 8% de reistijden heeft aangepast om de drukte te omzeilen. Minder dan 10% is gaan fietsen of heeft gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Driekwart van de omrijders zegt geen gebruik te hebben gemaakt van de speciale bewegwijzering. Ruim de helft is weer in de auto gestapt toen bleek dat de overlast wel meeviel.

Het is opmerkelijk dat niet iedereen blij is met de voltooiing van de werkzaamheden: twintig procent zegt het jammer te vinden dat de wegwerkzaamheden zijn afgelopen. Men verwacht overlast na heropening van de A10-West; eerder een toename van de files dan een afname.

Ten aanzien van de toekomst van de A10-West wil men het volgende: 49% is voorstander van ingebruikname van toeritdoseerlichten bij alle opritten. Zo'n 37% zegt voorstander te zijn van halvering van het aantal op- en afritten. Van de verkeersdeelnemers zegt 29% ook na afronding van de werkzaamheden het reisgedrag blijvend vaker te zullen aanpassen.

Contactpersoon: M. Treffers (NIPO Verkeer & Vervoer) Telefoon: 020 - 5225417
Email: m.treffers@nipo.nl

Deel: ' Automobilist geeft wegwerkzaamheden A10-West ruime voldoende '
Lees ook