De Unie


Laatste Nieuws
Automotive Technology Centre krijgt groene licht

Eindhoven, 12 februari 2003 - Onder het motto Worldclass automotive technology from the Netherlands gaat het Automotive Technology Centre (ATC) van start. Vakbond De Unie heeft zitting in het ATC. Dit nieuwe centrum voor de automotive industrie heeft tot doel de internationale technologie- en marktpositie van Nederlandse automotive bedrijven te versterken. Daartoe zal het ATC onder meer de technologieontwikkeling en innovatie in deze sector gaan bevorderen. Het ATC richt zich daarbij zowel op eindfabrikanten als op toeleveranciers. De automotive industrie is een belangrijke sector binnen de Nederlandse maakindustrie en staat in ons land voor bijna 40.000 arbeidsplaatsen. Ze omvat naast toonaangevende grotere bedrijven veel midden- en kleinbedrijven die voor het merendeel zijn gevestigd in Zuid-Nederland.

Actieprogramma
In de praktijk zal het ATC via drie actielijnen gaan werken aan haar doelstelling. In de eerste plaats streeft het ATC naar bevordering van innovatie en technologieontwikkeling binnen de sector. Daartoe worden kennisontwikkelings- en kennisuitwisselingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen en bedrijven onderling opgezet. Ten tweede gaat het ATC zich inspannen voor het beschikbaar komen van gekwalificeerd personeel op HBO en Universitair niveau, in aansluiting op de behoeften van het bedrijfsleven. Tenslotte zal worden bijgedragen aan de programmering en focussering van de kennisontwikkeling in Nederland, zodanig dat deze zich internationaal kan onderscheiden en tegemoet komt aan de behoeften van het bedrijfsleven. Een belangrijke neventaak is de promotie van de Nederlandse automotive technologie in ons eigen land en internationaal.

Een uitgebreid actieprogramma gaat nu van start. Het ATC werkt daarin nauw samen met de bedrijven en andere partijen. Hiervoor is een stichting en een kleine uitvoerende organisatie opgezet, die onder leiding staat van Nort Liebrand, voormalig directeur van Bosch/VDT en tegenwoordig deeltijd hoogleraar aan de TU Eindhoven. Standplaats van het ATC wordt Eindhoven, in het gebouw van TNO Industrie op de universiteitscampus.

Initiatief en financiering
Het ATC is een initiatief van de Federatie Holland Automotive, een platform dat zich inzet voor de belangen van de Nederlandse automotive sector. Hierin hebben kopstukken vanuit de industrie zitting, zoals van DAF Trucks, Inalfa, Bova en Benteler/PD&E, en daarnaast vanuit diverse andere partijen: het ministerie van Economische Zaken, TNO, TU Eindhoven, vakbond De Unie en de intermediaire organisaties Syntens, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM, NV Industriebank LIOF en NEVAT.

Het ATC is mogelijk geworden door een financiering in het kader van het IAB-programma, dat gericht is op versterking van het MKB in Brabant. Daarnaast draagt een aantal bedrijven en organisaties bij door middel van sponsoring. Een belangrijke bijdrage wordt verder gevormd door de personele capaciteit die wordt ingebracht vanuit TNO, Syntens, BOM en LIOF. Het ATC is ook opgenomen in de programmas Make It en Horizon ten versterking van de maakindustrie in Zuid-Nederland.

Deel: ' Automotive Technology Centre krijgt groene licht '
Lees ook