Ingezonden persbericht

PERSBERICHT dd. 01-10-'01

AUTONOOM CENTRUM VERWERPT INZET
LUCHTMACHT BIJ DEPORTATIE VLUCHTELINGEN

Het Autonoom Centrum Amsterdam (AC) verwerpt de inzet van militaire vliegtuigen door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) om vluchtelingen uit Nederland te verwijderen. Staatssecretaris van Justitie Kalsbeek heeft met minister van Defensie de Grave afgesproken dat een Fokker 50 en een KDC 10 van de luchtmacht ingezet gaan worden bij uitzetting. Zij meldde dit vorige week in antwoorden op D'66
kamervragen over inzet van charters voor verwijdering.

LUCHTMACHT
Het AC voerde eerder al aktie tegen groepsuitzettingen van vluchtelingen en migranten zonder verblijfspapieren, verwierp het inhuren van charters hiertoe, en kant zich nu fel tegen inzet van de luchtmacht voor dit doel. Het AC acht inzet van militaire middelen tegen deze mensen buitenproportioneel, zij ontvluchten immers vaak militaire regimes, dictatuur, militair geweld en (burger)oorlog in hun land van herkomst. Inzet van militair materieel tegen mede-wereldburgers is een gevaarlijke ontwikkeling, en werkt stigmatiserend, speciaal in deze tijd van oorlogsdreiging, waarin anti-pathieen tegen immigranten worden aangewakkerd.

UITZETTEN PER DOZIJN VOORDELIGER
Vluchtelingen en zij die illegaal gemaakt zijn, zoeken hier te lande veiligheid en/of enig toekomstperspektief. Hun asiel-, of verblijfsverzoeken beantwoordt de IND doorgaans negatief. De trend die de IND sinds geruime tijd heeft ingezet, is deze mensen groepsgewijs

-lees 'voordeliger per dozijn'- het land uit te vliegen. Afgelopen periode huurde de IND daartoe charters in en binnenkort zet zij dus zelfs de luchtmacht in.
Haar reden dat militaire transportmiddelen de hoogste kostenbesparing opleveren.
En: hoe groter de groep verwijderbaren. hoe goedkoper het transport. De IND verzamelt dan ook landelijk
uitgeprocedeerden om de militaire toestellen met hen te vullen.

AC-argumentatie tegen gedwongen groepsuitzettingen:
*deze onttrekken zich volledig aan het zicht van de (kritische) buitenwereld, zoals passagiers, piloten en crew. Er is geen onafhankelijke controle in een charter of militair vliegtuig. Marechaussee-escorts vliegen weliswaar mee in groten getale, maar hun taak is de groep vluchtelingen/illegalen in bedwang te houden in deze gedwongen omstandigheden, waarbij de vluchtelingen ook hun nabije toekomst angstig tegemoet zien. Gevreesd kan worden dat de Kmar onderweg meer
dwangmiddelen en repressie aanwendt. Een schreeuwende vluchteling wordt snel 'verbaal agressief' genoemd, waarop direct dwangmiddelen worden toegepast, in een groep zal die repressie nog groter zijn.

*charters zouden in tegenstelling tot lijnvliegtuigen het voordeel hebben dat er voor andere passagiers geen 'overlast' is, aldus de IND. Bedoeld wordt eigenlijk dat bemoeienis of weigering van piloot en vliegtuigmaatschappij te vervoeren, 'lastig' is voor het werk van de IND. Vliegtuigmaatschappijen lijken zich namelijk wat kritischer op te stellen, zij willen geen geboeide, zwaargewonde, of stel je voor, dode vluchteling aan boord.
*groepen, charters en militaire toestellen al helemaal, trekken bij aankomst in het herkomstland de negatieve aandacht van de autoriteiten; het betreft immers onvrijwillig terugkerenden, die het land juist ontvlucht waren om politieke/economische redenen; ze kunnen worden gezien als dissident, oppositie, destabiliserende faktor; hun veiligheid is niet gegarandeerd, wellicht worden ze gevolgd en monddood gehouden of worden hen
toekomstkansen onthouden. Charters en militaire vliegtuigen behoeven speciale landingsrechten. Afgifte van laissez-passer's en terugname worden voorbereid door IND- ambtenaren; bij aankomst in herkomstland wordt de groep aan
immigratieautoriteiten overgedragen en is 'herkenbaar' en 'traceerbaar', en dat telt extra wanneer ze arriveren per militair toestel.

*charterdeportaties zijn een uitvergrote versie van uitzetting per lijndiensten: de IND wil met de nieuwe Vreemdelingenwet in korte tijd zoveel mogelijk mensen verwijderen De wijze waarop is blijkbaar niet haar zorg. Ook Eurocharters werden reeds ingezet, gevuld met vluchtelingen uit diverse Europese landen.

Het AC vindt dat overheid, vliegtuigmaatschappijen en chartermaatschappijen, hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het respecteren van mensenrechten van vluchtelingen en illegalen. Het AC voerde destijds campagne tegen Martinair wegens diens medewerking aan
groepsuitzettingen. Martinair stopte daarop met deelname aan groepsuitzettingen. Tegen de KLM loopt een actiecampagne tegen haar veelvuldige betrokkenheid bij (groeps)uitzettingen en de KLM blies onlangs twee een uitzetting af onder argumentatie kritisch te zijn op vervoer van geboeide vluchtelingen die tegen hun wil in worden uitgezet. De Roemeense chartermaatschappij Tarom, die zich door de Duitse overheid liet inhuren voor groepsdeportaties, stopte hier onlangs mee onder druk van acties van Duitse vluchtelingengroepen.

Het AC is tevens betrokken bij de Europese campagne Deportation Alliance tegen medewerking van
vliegtuigmaatschappijen als Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Swiss Air aan deportaties van vluchtelingen en illegalen.

Meer informatie AC
tel. 020-6126172
{ HYPERLINK "http://www.autonoomcentrum.nl/mainoud.html" }www.autonoomcentrum.nl je komt dan bij Freewhere, waaronder AC valt, klik vervolgens op migratie
e-mail: { HYPERLINK "mailto:ac@xs4all.nl" }ac@xs4all.nl

Deel: ' Autonoom centrum verwerpt inzet luchtmacht bij deportatie '
Lees ook